Glaucoomfonds

Terug

Het Oogfonds en het Glaucoomfonds zijn dit jaar samengegaan. Door deze samenwerking ontstaat er een grote groep donateurs die we vanuit één organisatie benaderen. Veelbelovend wetenschappelijk onderzoek blijft momenteel liggen door geldgebrek. Daarin is nog veel mogelijk. Door de fusie kunnen we efficiënter fondsen werven voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.  

Op Glaucoomfonds.nl staan nu nog gegevens die in de loop van het jaar overgeheveld zullen worden naar deze pagina. De jaarverslagen zijn inmiddels hier te lezen.

 

2018 jaarrekening

2018 bestuursbeslag

2017 jaarrekening

2017 bestuursverslag

2016 jaarrekening

2016 bestuursverslag

2015 jaarrekening

2015 bestuursverslag

2014 bestuursverslag

2013 jaarrekening

2013 bestuursverslag