Slechtziend jongetje met moeder en oma

Wat is een executeur?

Terug

Voor het opstellen van uw testament moet u nadenken over de executeur. De wet gaat ervan uit dat uw erfgenamen tezamen en in onderling overleg uw nalatenschap afwikkelen. Maar misschien is het handiger als één persoon belast wordt met de afwikkeling. U kunt dan het beste een executeur aanstellen.

De executeur wordt in uw testament benoemd en neemt hiermee de taak op zich om de nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen. Hij/zij krijgt het beheer over de nalatenschap en zal alle bezittingen onder zich mogen nemen. De executeur ontvangt voor deze taak in de regel een beloning. Wanneer u niets regelt over de beloning, dan geldt de wettelijke regeling van 1% van het vermogen op de dag van overlijden. U kunt echter de beloning naar wens regelen in uw testament, bijvoorbeeld een vast bedrag of geen beloning. Aan het eind van de afwikkeling dient de executeur rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen. Denkt u goed na over wie het meest voor deze taak geschikt is en belangrijk is ook dat u de persoon in kwestie vraagt of hij/zij deze taak op zich wil nemen. Uw notaris kan u ook inlichten over het executeurschap.

Notaris

Wanneer u heeft besloten wie u in uw testament wilt benoemen en wie uw executeur wordt, kunt u naar de notaris gaan. U kunt enkel een testament op laten stellen bij de notaris. Dit is wettelijk verplicht gesteld. Bij de notaris worden uw wensen besproken en vervolgens wordt een concept-akte opgesteld. Wanneer u hiermee akkoord bent, kan het testament opgesteld worden en is alles geregeld. Het testament wordt bij de notaris bewaard, u krijgt een kopie mee naar huis.

Kijk voor een notaris bij u in de buurt op www.notaris.nl.  

 

Meer informatie