Slechtziend jongetje met moeder en oma

Wat is een testament?

Terug

In een testament wordt bepaald naar wie de bezittingen en schulden gaan als iemand overlijdt. Wanneer u geen testament opstelt, treden na uw overlijden de regels van de wet in werking. De wet heeft bepaald dat in dat geval de bloedverwanten alles erven. Heeft u geen bloedverwanten meer, of slechts verre familieleden, dan is het raadzaam om een testament op te stellen.

Verre familieleden betalen namelijk veel erfbelasting en wanneer u helemaal geen bloedverwanten meer heeft, vervalt uw nalatenschap aan de Staat der Nederlanden. Bij het opstellen van een testament kunt u aangeven wat er met uw bezittingen gebeurt. Bovendien kunt u een speciaal plekje reserveren voor goede doelen.

Het testament is een door de notaris opgestelde akte waarin u precies aangeeft wat aan welke erfgenamen wordt nagelaten. Na uw overlijden moeten er tevens allerlei praktische zaken geregeld worden. Het is daarom handig als u in uw testament een executeur benoemd. Een executeur is iemand die belast wordt met de afwikkeling van uw nalatenschap. U bent vrij te kiezen wie u als uw executeur wilt benoemen, maar vaak zal het een familielid of notaris zijn.

In Nederland is het verplicht om het testament bij de notaris op te laten stellen. Uw notaris kan u alles vertellen over nalaten via het testament en het executeurschap en u helpen met uw specifieke wensen.

Meer informatie