Slechtziend jongetje met moeder en oma

Wat zijn de wettelijke regels?

Terug

Als je geen testament hebt opgesteld, vindt de verdeling van je nalatenschap plaats volgens de wet. Hierin is bepaald dat je bloedverwanten alles erven. ‘Het naaste bloed erft het goed’. Het is belangrijk om een testament op te laten stellen als je zelf wil bepalen wie van jou erft.

De wet kent vier groepen erfgenamen:

  • jepartner (alleen huwelijk of geregistreerd partnerschap) en uw kinderen (of kleinkinderen als uw kind is overleden)
  • jeouders met uw broers en zussen (of hun kinderen als broer of zus is overleden)
  • jegrootouders en ooms en tantes (of hun kinderen als zij zijn overleden)
  • je overgrootouders en oudooms en oudtantes

Pas als in een eerdere groep geen familielid meer aanwezig is, komen de personen uit de daaropvolgende groep in aanmerking. Wanneer je niet getrouwd bent en geen kinderen hebt, erven je ouders tezamen met je broers en zussen. LET OP: indien deze reeds overleden zijn (evenals je grootouders), treden de kinderen van je broers en zussen (je neven en nichten) in hun plaats. En zo ook hun kinderen, wanneer je neven en nichten al zijn overleden.

Om te voorkomen dat je erfenis naar verre familieleden gaat, tot in de vierde graad, is het dus belangrijk dat je een testament opstelt. Hierin kun je namelijk precies bepalen wie je wat nalaat. Misschien staat een vriend of goed doel wel dichterbij dan een verre neef of nicht.

Heb je geen erfgenamen, dan vervalt je nalatenschap aan de Staat der Nederlanden. Dit is voor veel mensen een vervelend idee en daarom is er de mogelijkheid een testament op te stellen.

Een voorbeeld

Piet’s vrouw Annie is overleden en ze hebben één kind (Klaar). Klaar is getrouwd met Jan en heeft één zoontje (Danny). Helaas is Klaar al overleden op het moment dat Piet sterft. Wie erft? In theorie zouden Annie en Klaar erven, maar zij zijn allebei reeds overleden Ondanks dat Klaar getrouwd is, treedt Jan niet in de plaats van Klaar. Dit huwelijk is immers ontbonden toen Klaar stierf. Danny treedt wel in de plaats van Klaar. Danny erft. Was Klaar niet getrouwd geweest en had ze geen kinderen dan komen de ouders van Piet en zijn broers en zussen pas in beeld.

Wanneer je een testament opstelt, vervang je het wettelijk erfrecht door het testamentair erfrecht. Je hebt je eigen regels bepaald. Je bent vrij om te bepalen wie je tot erfgenaam benoemt. Alleen kinderen, of (achter-)kleinkinderen als uw kinderen reeds zijn overleden, worden wettelijke beschermd. Ook als je besluit ze niet op te nemen in je testament, behoudt het kind een onaantastbaar recht op een bepaald deel van de erfenis: de legitieme portie.

 

Meer informatie over nalatenschappen