Slechtziend jongetje met moeder en oma

Wat zijn de wettelijke regels?

Terug

Als u geen testament heeft opgesteld, vindt de verdeling van uw nalatenschap plaats volgens de wet. Hierin is bepaalt dat uw bloedverwanten alles erven. ‘Het naaste bloed erft het goed’. Het is belangrijk om een testament op te laten stellen als u zelf wilt bepalen wie van u erft.

De wet kent vier groepen erfgenamen:

  • uw partner (alleen huwelijk of geregistreerd partnerschap) en uw kinderen (of kleinkinderen als uw kind is overleden)
  • uw ouders met uw broers en zussen (of hun kinderen als broer of zus is overleden)
  • uw grootouders en ooms en tantes (of hun kinderen als zij zijn overleden)
  • uw overgrootouders en oudooms en oudtantes

Pas als in een eerdere groep geen familielid meer aanwezig is, komen de personen uit de daaropvolgende groep in aanmerking. Wanneer u niet getrouwd bent en geen kinderen hebt, erven uw ouders tezamen met uw broers en zussen. LET OP: indien deze reeds overleden zijn (evenals uw grootouders), treden de kinderen van uw broers en zussen (uw neven en nichten) in hun plaats. En zo ook diens kinderen, wanneer uw neven en nichten al zijn overleden.

Om te voorkomen dat uw erfenis gaat naar verre familieleden, tot in de vierde graad, is het dus belangrijk dat u een testament opstelt. Hierin kunt u namelijk precies bepalen wie u wat nalaat. Misschien staat een vriend of goed doel wel dichter bij u dan een verre neef of nicht.

Heeft u geen erfgenamen, dan vervalt uw nalatenschap aan de Staat der Nederlanden. Dit is voor veel mensen een vervelend idee en daarom is er de mogelijkheid een testament op te stellen.

Een voorbeeld

Piet’s vrouw Annie is overleden en ze hebben 1 kind (Klaar). Klaar is getrouwd met Jan en heeft 1 zoontje (Danny). Helaas is Klaar al overleden op het moment dat Piet sterft. Wie erft? In theorie zouden Annie en Klaar erven, maar zij zijn allebei reeds overleden Ondanks dat Klaar getrouwd is, treedt Jan niet in de plaats van Klaar. Dit huwelijk is immers ontbonden toen Klaar stierf. Danny treedt wel in de plaats van Klaar. Danny erft. Was Klaar niet getrouwd geweest en had ze geen kinderen dan komen de ouders van Piet en zijn broers en zussen pas in beeld.

Wanneer u een testament opstelt, vervangt u het wettelijk erfrecht door het testamentair erfrecht. U heeft uw eigen regels bepaald. U bent vrij om te bepalen wie u tot erfgenaam benoemt. Alleen kinderen, of (achter-)kleinkinderen als uw kinderen reeds zijn overleden, worden wettelijke beschermd. Ook als u besluit ze niet op te nemen in uw testament, behoudt het kind een onaantastbaar recht op een bepaald deel van de erfenis: de legitieme portie.

 

Meer informatie over nalatenschappen