Jóúw hulp maakt het verschil

Terug

Sinds maart 2020 houdt het coronavirus Nederland in de greep. Het dagelijks leven is veranderd en dat heeft invloed op heel veel zaken. In het ziekenhuis is in de periode maart tot en met mei gefocust op de coronazorg. Belangrijk wetenschappelijk oogonderzoek is hierdoor stil komen te liggen. In april 2020 is in samenwerking met de UitZicht-fondsen daarom het Corona Noodfonds opgericht.  

Het is belangrijk dat de onderzoeken waaraan in het verleden een toezegging is gedaan, tot een goed einde worden gebracht. Het gaat immers om het beantwoord krijgen van de onderzoeksvraag. Zo’n onderzoeksvraag ontstaat in de behandelkamer door het contact met patiënten en vindt zijn oorsprong in de moeite die zij in het dagelijks leven ondervinden. De onderzoeksvraag wordt door arts-onderzoekers meegenomen in een traject om uiteindelijk mét een oplossing of verbetering terug te brengen in de behandelkamer.  

Schade 
Door het coronavirus dreigen er verloren investeringen en vertragingen voor jonge arts-onderzoekers met tijdelijke banen. Het Corona Noodfonds is opgericht om arts-onderzoekers te helpen het werk weer op te pakken en de schade te beperken.

Corona vormt een bedreiging voor wetenschappelijk oogonderzoek. Help ons te kunnen blijven investeren in de voortgang en doe een (extra) gift.