Slechtziend jongetje met moeder en oma

Wat is een executeur?

Terug

Voor het opstellen van een testament kunt u nadenken over de executeur. De wet gaat ervan uit dat erfgenamen tezamen en in onderling overleg de nalatenschap afwikkelen. Maar misschien is het handiger als één persoon belast wordt met de afwikkeling. U kunt dan het beste een executeur aanstellen.

De executeur wordt in het testament benoemd en krijgt  hiermee de taak om de nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen. Hij/zij krijgt het beheer over de nalatenschap en zal alle bezittingen onder zich mogen nemen. De executeur ontvangt voor deze taak in de regel een beloning. Wanneer u niets regelt over de beloning, dan geldt de wettelijke regeling van 1% van het vermogen op de dag van overlijden. U kunt echter de beloning naar wens regelen in het testament, bijvoorbeeld een vast bedrag of geen beloning. Aan het eind van de afwikkeling dient de executeur rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen. Denk goed na over wie het meest voor deze taak geschikt is en belangrijk is ook dat u de persoon in kwestie vraagt of hij/zij deze taak op zich wil nemen. De notaris kan informatie geven over het executeurschap.

Notaris

Wanneer u heeft besloten wie u in uw testament wilt benoemen als erfgenaam of legataris en wie executeur wordt, kunt u naar de notaris gaan. Een testament kan alleen worden opgesteld bij de notaris. Dit is wettelijk verplicht gesteld. Bij de notaris worden uw wensen besproken en vervolgens wordt een concept-akte opgesteld. Als deze akkoord is, kan het testament worden opgesteld en ondertekend en is alles geregeld. Het testament wordt bij de notaris bewaard, u krijgt een kopie mee naar huis.

Kijk voor een notaris in de buurt op www.notaris.nl.  

 

Meer informatie