Slechtziend jongetje met moeder en oma

Wat is een testament?

Terug

In een testament wordt bepaald naar wie de bezittingen en schulden gaan als iemand overlijdt. Zonder testament treden na overlijden de regels van de wet in werking. De wet heeft bepaald dat in dat geval de bloedverwanten alles erven. Wie geen bloedverwanten meer heeft, of slechts verre familieleden, wordt aangeraden om een testament op te stellen.

Verre familieleden betalen namelijk veel erfbelasting en wanneer iemand helemaal geen bloedverwanten meer heeft, vervalt de nalatenschap aan de Staat der Nederlanden. Bij het opstellen van een testament kan worden aangegeven wat er met uw bezittingen gebeurt. Bovendien reserveren veel mensen een speciaal plekje voor goede doelen.

Het testament is een door de notaris opgestelde akte waarin precies wordt aangegeven wat er aan welke erfgenamen wordt nagelaten. Na overlijden moeten er tevens allerlei praktische zaken geregeld worden. Het is daarom handig als in het testament een executeur wordt benoemd. Een executeur is iemand die belast wordt met de afwikkeling van de nalatenschap. Wie tot executeur wordt benoemd staat iedereen vrij, maar zal vaak een familielid of notaris zijn.

In Nederland is het verplicht om het testament bij de notaris op te laten stellen. De notaris kan alles vertellen over nalaten via het testament en het executeurschap en helpen met specifieke wensen.

Meer informatie