Slechtziend jongetje met moeder en oma

Wat zijn de wettelijke regels?

Terug

Als er geen testament is opgesteld, vindt de verdeling van de nalatenschap plaats volgens de wet. Hierin is bepaald dat bloedverwanten alles erven. Het is belangrijk om een testament op te laten stellen als u zelf wilt bepalen wie van u erft.

De wet kent vier groepen erfgenamen:

  • partner (alleen huwelijk of geregistreerd partnerschap) en eigen kinderen (of kleinkinderen als uw kind is overleden)
  • ouders, broers en zussen (of hun kinderen als broer of zus is overleden)
  • grootouders, ooms en tantes (of hun kinderen als zij zijn overleden)
  • overgrootouders en hun afstammelingen

Pas als in een eerdere groep geen familielid meer aanwezig is, komen de personen uit de daaropvolgende groep in aanmerking. Wanneer u niet getrouwd was en geen kinderen hebt, erven ouders tezamen met broers en zussen. LET OP: indien deze reeds overleden zijn (evenals grootouders), treden de kinderen van broers en zussen (neven en nichten) in hun plaats. En zo ook hun kinderen, wanneer je neven en nichten al zijn overleden.

Als u wilt voorkomen dat de erfenis naar verre familieleden gaat, tot in de vierde graad, is het belangrijk dat u een testament opstelt. Hierin kunt u namelijk precies bepalen wie u wat nalaat. Misschien staat een vriend of goed doel wel dichterbij dan een verre neef of nicht.

Heeft u geen erfgenamen, dan vervalt uw nalatenschap aan de Staat der Nederlanden. Dit is voor veel mensen een vervelend idee en daarom is er de mogelijkheid een testament op te stellen.

Een voorbeeld

Piet’s vrouw Annie is overleden en ze hebben één kind, Emma. Emma is getrouwd met Jan en heeft één zoontje (Danny). Helaas is Emma al overleden op het moment dat Piet sterft. Wie erft? In theorie zouden Annie en Emma erven, maar zij zijn allebei reeds overleden Ondanks dat Emma getrouwd is, treedt Jan niet in haar plaats. Dit huwelijk is immers ontbonden toen Emma stierf. Danny treedt wel in de plaats van Emma. Danny erft. Was Emma niet getrouwd geweest en had ze geen kinderen, dan komen de ouders van Piet en zijn broers en zussen pas in beeld.

Wanneer u een testament opstelt, vervangt u het wettelijk erfrecht door het testamentair erfrecht. U heeft uw eigen regels bepaald. U bent vrij om te bepalen wie u tot erfgenaam benoemt. Alleen kinderen, of (achter-)kleinkinderen als de eigen kinderen reeds zijn overleden, worden wettelijk beschermd. Ook als u besluit ze niet op te nemen in uw testament, behoudt het kind een onaantastbaar recht op een bepaald deel van de erfenis: de legitieme portie.

Meer informatie over nalatenschappen