Maculafonds

Terug

Op de foto het bestuur van het Maculafonds en het bestuur en de raad van toezicht van het Oogfonds na de ondertekening van de fusiepapieren in maart 2019. Het Oogfonds en het Maculafonds zijn dit jaar samengegaan. Door deze samenwerking ontstaat er een grote groep donateurs die we vanuit één organisatie benaderen. Veelbelovend wetenschappelijk onderzoek blijft momenteel liggen door geldgebrek. Daarin is nog veel mogelijk. Door de fusie kunnen we efficiënter fondsen werven voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

Op deze pagina staan de jaarverslagen van het voormalige Maculafonds en binnenkort de verleende subsidies uit voorgaande jaren.

 

Jaarverslag Maculafonds 2018

Jaarverslag Maculafonds 2017

Jaarverslag Maculafonds 2016

Jaarverslag Maculafonds 2015

Jaarverslag Maculafonds 2014

Jaarverslag Maculafonds 2013

Jaarverslag Maculafonds 2012