Oogarts doet oogonderzoek

Gentherapie voor de ziekte van Stargardt

Terug

A. Garanto | RadboudUMC

De ziekte van Stargardt is een erfelijke netvliesaandoening. Patiënten bemerken reeds op jonge leeftijd problemen met het centrale gezichtsveld. Vaak wordt deze ziekte steeds erger en kan zelfs volledige blindheid ontstaan. Stargardt wordt veroorzaakt door veranderingen in het ABCA4 gen, welke de code bevat voor het ABCA4 eiwit. ABCA4 speelt een belangrijke rol in het omzetten van licht naar een elektrisch signaal dat aan de hersenen doorgegeven wordt. Bij patiënten met Stargardt wordt dit eiwit niet goed gemaakt, waardoor de netvliescellen afsterven en het zicht langzaam slechter wordt. Hoewel er al enige tijd hard gezocht wordt naar een behandeling voor Stargardt, is er momenteel nog geen therapie dat de achteruitgang van het zicht kan remmen of helemaal kan stoppen.

In dit project is ons doel een nieuwe therapeutische strategie te onderzoeken die deze verandering kan verwijderen en zo het foutieve ABCA4 gen kan herstellen. Hiervoor willen wij een CRISPR/Cas9 aanpak ontwikkelen. CRIPSR/Cas9 is een enzym die het DNA kan openknippen. In combinatie met een speciaal signaal (gRNA) kan dit enzym naar een specifieke plek op het DNA worden geleid om daar het DNA te knippen. Vervolgens kan het gehele gebied waar de mutaties bestaan verwijderd worden.

Voor ons onderzoek zullen wij verschillende cellijnen gebruiken, waaronder van Stargardt-patiënten afkomstige huidcellen. In de laatste jaren hebben wij deze cellen kunnen reprogrammeren tot netvliescellen. Met deze cellijnen kunnen wij de werkzaamheid van onze therapeutische strategieën op DNA-, RNA- en eiwitniveau vaststellen.

Bij een succesvolle uitkomst van dit onderzoek zou deze strategie als behandeling kunnen worden toegepast, hoewel eerst onderzocht zal moeten worden hoe dit daadwerkelijk aan het netvlies kan worden toegediend.