Verleende subsidies door het Maculafonds

Terug

Subsidies 2017

In 2017 heeft het MaculaFonds twee subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek gehonoreerd, tezamen voor een bedrag van € 90.000. Deze projecten zijn:

1. “Gen editing in humane netvliezen afgeleid van adulte stamcellen”
Projectleider dr. J. Wijnholds
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Subsidie: €80.000.
Looptijd: 4 jaar.

2. “Smartphones en het risico op myopie”
Projectleider prof.dr. C.C.W. Klaver
Erasmus MC in Rotterdam
Subsidie: € 10.000
Looptijd: 3 jaar

 

Subsidies 2016

In 2016 heeft het MaculaFonds drie subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek gehonoreerd, tezamen voor een bedrag van € 125.000 (2014: 150.000)

1. “Selectie en karakterisatie van nieuwe stamcelbronnen ter verbetering van de resultaten van (experimentele) RPE transplantaties voor macula-degeneratie: een patiëntvriendelijke aanpak met genoomstabiliteit en zonder transplantaatafstoting”.
Projectleider prof. Arthur Bergen
AMC-UvA, Amsterdam
Subsidie: € 40.000
Projectduur: 2 jaar

2. “Persoonsgerichte zorg voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie”.
Projectleider prof. Anneke den Hollander
Radboudumc Nijmegen
Subsidie: € 45.000
Projectduur: 3 jaar

3. ”Systematische opsporing van ABCA4 RNA splice defecten in personen met maculopathieën.”
Projectleider prof. Frans Cremers
Radboudumc Nijmegen
Subsidie: € 40.000
Projectduur: 2 jaar

 

Subsidies 2015

In 2015 heeft het MaculaFonds drie subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek gehonoreerd, tezamen voor een bedrag van € 150.000 (2014: 250.000)

1. Risicoprofielen voor Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie in Europa.
Projectleider: Prof. dr. Caroline Klaver
ErasmusMC, Rotterdam
Susidie: € 50.000
Projectduur: 2 jaar

2. De tipcel als aangrijpingspunt van anti-angiogenese therapie bij oculaire retinopathieën.
Projectleider Prof. dr. Reinier Schlingemann
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.
Subsidie: € 50.000
Projectduur: 3 jaar

3. Ontwikkeling van nieuwe splice-modulatie therapieën voor erfelijke netvliesdegeneratie.
Projectleider: Dr. Alejandro Garanto
RadboudUmc, Nijmegen.
Subsidie: € 50.000
Projectduur: 3 jaar

 

Subsidies 2014

In 2014 heeft het MaculaFonds vijf subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek gehonoreerd, tezamen voor een bedrag van € 250.000. (2013: € 275.000)

1. “Constructing a multimodal imaging model for Stargardt disease”
Projectleider: Prof.dr. C.B.Hoyng
Universitair Medisch Centrum Nijmegen
Subsidie: € 65.000
Projectduur: 4 jaar

2. “Experimental therapeutic transplantation of Embryonic Stem cell derived Retinal Pigment Epithelial cells in animal models for retinal degeneration”
Projectleider: Prof. dr. A.A.B. Bergen
AMC
Subsidie MaculaFonds € 75.000
Projectduur: 4 jaar

3. “Steroids, stress and central serous chorioretinopathy: unraveling a mysterious macular degeneration”
Projectleider: Dr. C.J.F. Boon
UMC Leiden
Subsidie MaculaFonds: € 35.000
Projectduur: 2 jaar

4. “The developmental formation of the blood-retinal barrier as an inverse in diseases of the retina model of blood-retinal barrier loss”
Projectleider: Prof.dr.R.O.Schlingemann
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Subsidie:€ 35.000
Projectduur: 3 jaar

5. “Myopia pathogenesis into depth”
Projectleider: mevrouw prof. dr. C.C.W. Klaver
Erasmus MC Rotterdam
Subsidie € 40.000
Projectduur: 3 jaar

 

Subsidies 2013

In 2013 heeft het MaculaFonds zes subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek gehonoreerd, tezamen voor een bedrag van € 275.000. (2012: € 350.000)

1. “Automatische analyse van OCT voor een verbeterde monitoring van patiënten met neovasculaire AMD”
Projectleider: mevrouw drs. C.I. Sánchez
MC St. Radboud Nijmegen
Subsidie € 90.000

2. “Het via doelgerichte evolutie maken van een kleine
Müller glia specifieke promotor voor gentherapie”
Projectleider: Dr. J. Wijnholds
NIN Amsterdam
Subsidie € 70.000

3. “Risicofactoren voor myopie en de rol van
accommodatie”
Projectleider: mevrouw prof. dr. C.C.W. Klaver
Erasmus MC Rotterdam
Subsidie € 25.000

4. “Rp5000db 2.0: een essentiële voorwaarde voor studies op het gebied van gentherapie voor de ziekte van Stargardt”
Projectleider: Dr. B.J. Klevering
MC St. Radboud Nijmegen
Subsidie € 30.000

5. “Effectiviteit van predictie testen voor AMD”
Projectleider: mevrouw prof dr. C.C.W.Klaver
Erasmus MC Rotterdam
Subsidie € 10.000

6. “Klinische karakterisering van de ziekte van Stargardt en ontwikkeling van ABCA4-specifieke gentherapie”
Projectleider: prof. dr. C. B. Hoyng
MC St. Radboud Nijmegen
Subsidie € 50.000

Tevens verleende het MaculaFonds in 2013 subsidies aan:

– Virginie van der Hoeven, promovenda bij mevr. prof. dr. Caroline Klaver, voor een stage van een half jaar in Singapore voor onderzoek naar genen en omgevingsfactoren voor hoge bijziendheid (Myopie).
Subsidie € 5000

– een internationaal symposium te Gent, georganiseerd door o.a. professor Hoyng en professor Klaver met als onderwerp “Bijdrage Genetics in Retinal Disease”.
Subsidie € 5000

– de MaculaVereniging, een subsidie van € 2.183 voor het drukken van een Magazine over MD, om deze aandoening meer bekendheid te geven.

– Suzanne Roosing, promovenda in Nijmegen, voor een presentatie in New Delhi over haar onderzoek “Het identificeren van gendefecten in de macula”.
Subsidie € 500

 

Subsidies 2012

In 2012 heeft het MaculaFonds tien subsidieaanvragen gehonoreerd, tezamen voor een bedrag van € 350.000. (2011: € 295.000)

1. “Effect of lutein on circulating biomarkers in age related macular degeneration”
Projectleider: Prof. dr. A. Kylstra
Rijksuniversiteit Maastricht
Subsidie: € 20.000

2. “Molecular regulation of angiogenic tip cells in neovascular age-related macular degeneration”
Projectleider: Prof.dr.R.O.Schlingemann
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Subsidie:€ 50.000

3. “Prediction model for the development of age-related macular degeneration”
Projectleider: Prof.dr C.B.Hoyng
Universitair Medisch Centrum Nijmegen
Subsidie: € 95.000

4. “Kosteneffectief genereren van AMD muismodellen met innovatieve Zinc-Finger Nuclease technologie”
Projectleider: Dr. Th.G.M.F. Gorgels
NIN (Ned.Instituut van Neurowetenschappen)
Subsidie: € 35.000

5. “Long-term clinical follow-up study of patients and families with choroideremia for future clinical trials”
Projectleider: Dr.M.J.van Schooneveld
NIN (Ned.Instituut voor Neurowetenschappen)
Subsidie € 10.000

6. “Literature review and retrospective study of recombinant tissue plasminogen activator used for displacement of submacular hemorrhages in patients with age-related macular degeneration”
Projectleider: Prof. dr. J.C. van Meurs
Erasmus University Medical Centre
Oogziekenhuis Rotterdam
Subsidie: € 40.000

7. “Chronische retinitis centralis serosa: evaluatie van een prospectief klinisch behandelprotocol en genotype-fenotype correlatie”
Projectleider: Dr. C.J.F. Boon
Radboud Medical Centre University Nijmegen
Subsidie: € 35.000

8. “Detection and grading of Retinal Angiomatous Proliferation (RAP) using 1050 nm Doppler OCT”
Projectleider: Prof. dr. J.F. de Boer
Vrije Universiteit Amsterdam
Subsidie: € 30.000

9. “Development of refractive error and muopia in children”
Projectleider: Prof. dr. C.C.F. Klaver
Erasmus Medisch Centre Rotterdam
Subsidie: € 20.000

10. “Scherp zicht op het slechtziende brein: toepassing van een nieuwe functionele connectiviteitsmethode om corticale veranderingen samenhangend met gezichtsvelddefecten ten gevolge van retinale aandoeningen vast te stellen”
Projectleider: Dr. F.W. Cornelissen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Subsidie: € 15.000

 

Subsidies 2011

In 2011 heeft het MaculaFonds zeven subsidieaanvragen gehonoreerd, tezamen voor een bedrag van € 295.000. (2009: € 180.000 en 2010: € 230.000)

1. “Functional Integration of isolated retinal progenitor cells into the neural retina”
Projectleider: Dr. J. Wijnholds
(NIN, Netherlands Institute for Neuroscience, Amsterdam)
Subsidie MaculaFonds € 10.000

2. “The clinical importance of the neonatal Fc receptor in RPE”
Projectleider: Prof. dr. P.M. van Hagen
(Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam)
Subsidie MaculaFonds: € 40.000

3. “Genetische oorzaken van complement activatie bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie”
Projectleider: Dr. Anneke den Hollander
(St. Radboud Universiteit te Nijmegen)
Subsidie MaculaFonds € 50.000

4. “Toward stem cell therapy for disorders of the retinal pigment epithelium (AMD)”
Projectleider: Prof. dr. A.A.B. Bergen
(NIN, Netherlands Institute for Neuroscience, Amsterdam)
Subsidie MaculaFonds € 60.000

5. “The role of the angio-fibrotic switch in age-related Macular degeneration”
Projectleider: Prof. dr. R.O.Schlingemann
(Academisch Medisch Centrum Amsterdam)
Subsidie MaculaFonds € 35.000

6. “Prediction Model for the development of age-related macular degeneration”
Projectleider: Prof. dr. C.B. Hoyng
(St. Radboud Universiteit te Nijmegen)
Subsidie MaculaFonds € 50.000

7. “Identification of the genetic factors influencing myopia on chromosome 15q14”
Projectleider: Prof. dr. C.C.W. Klaver
Erasmus MC
Subsidie MaculaFonds € 50.000

 

Subsidies 2010

In 2010 heeft het MaculaFonds vijf subsidieaanvragen gehonoreerd, tezamen voor een bedrag van

€ 230.000 (2009: € 180.000).

1. Voor het project ‘Implementatie van “tweede generatie” sequentie techniek in de oogheelkundige diagnostiek’ van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen onder leiding van dr. ir. Ralph J. Florijn, werd een bedrag van € 35.000 toegekend. 
Over dit project is door Dr. Florijn gerapporteerd in de Nieuwsbrief van januari 2011. Het project moet in 2011 worden voltooid.

2. Een onderzoek van de afdeling Psychologische Functieleer van de Universiteit Utrecht onder leiding van dr. Stefan van der Stigchel richt zich op oogbewegingen van MD patiënten, die in een aantal gevallen gebruik maken van niet aangetaste onderdelen van het netvlies.
Het onderzoek beoogt te achterhalen hoe deze beweging tot stand komt en of er een merkbare verandering tot stand komt in de neurale visuele verwerking. Over dit project heeft dr. van der Stigchel uitvoerig gerapporteerd in de Nieuwsbrief van oktober 2010. Het Fonds heeft € 42.000 ter beschikking gesteld. Ook dit project loopt tot en met 2011.

3. Vervolgens een onderzoek van de afdeling ‘Ophthalmology and Epidemiologie’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Het onderzoek staat onder leiding van Prof. dr. J.R. Vingerling en heeft tot doel meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan en verloop van LMD. Het netvlies en het onderliggende vaatsysteem en het verloop daarin kan met verbeterde technieken worden gevolgd. Het doel van het project is detectie van MD in bevolkingsonderzoek te verbeteren. Aan dit project is een subsidie van € 118.000 toegekend. Het project loopt tot en met 2013.

4. Aan het UMC St. Radboud Nijmegen is een budget voor MD-voorlichtingsactiviteiten (Genetica van Netvlieszicht) van € 5.000 beschikbaar gesteld.

5. Tevens is aan het UMC Radboud te Nijmegen afdeling Oogheelkunde ten behoeve van Eugenda onderzoek (apparatuur) een budget beschikbaar gesteld van € 30.000. 
Het onderzoek staat onder leiding van Prof. Dr. C. Hoyng. Aan dit project wordt tevens door Het Oogfonds deelgenomen en wel voor een bedrag van € 20.000.

 

Subsidies 2009 en eerder

2009: subsidie aan het Erasmus MC, Rotterdam, voor het onderzoeksproject ‘Dissection of the etiology of myopia’.

2009-2011: subsidie aan het UMC St. Radboud, Nijmegen, voor het onderzoeksproject ‘Opheldering van de moleculaire oorzaken en klinische evaluatie van aandoeningen met kegeldysfunctie’.

2009-2010: Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN), Amsterdam, voor het onderzoeksproject ‘Lange termijn klinische follow-up van twee veel voorkomende vormen van, autosomaal recessieve, in de vroege jeugd beginnende, retinitis pigmentose (RP12, RPE65) en de ziekte van Stargardt (STGD) i.v.m. gebrek aan klinische kennis daar er goede arguenten zijn dat gentherapie in de nabije toekomst mogelijk zal zijn’.

2008: opbrengst voorjaarsmailing met als doel het aanschaffen van een Heidelberg HRA-2 Retina Angiograph voor het ERGO-onderzoek dat uitgevoerd wordt door het Erasmus MC te Rotterdam.

2008: subsidie aan diverse voorlichtingsaactiviteiten (< 1000 euro).

2008-2011: Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN), Amsterdam, voor ‘Faciliteit voor netvliesonderzoek in muismodellen voor Retinitis Pigmentosa en Leeftijdgebonden Maculadegeneratie.

2008-2009: UMC St. Radboud, Nijmegen: beschikkingstelling subsidie voor een masterstudent MMD ten behoeve van een stage over MD.

2008-2011: UMC Groningen voor het onderzoeksproject ‘Met het oog op de toekomst: veranderingen aan de visuele banen ten gevolge van maculadegeneratie.

2007: subsidie aan diverse voorlichtingsaactiviteiten (< 1000 euro)

2007-2010: Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN), Amsterdam, voor het onderzoeksproject ‘Gerichte ontdekking van moleculen die kunnen leiden tot preventie en/of experimentele therapie van leeftijdgebonden maculadegeneratie.

2007-2010: UMC St. Radboud, Nijmegen, voor het onderzoeksproject ‘Database van patiënten met leeftijdgebonden maculadegeneratie.

2006: subsidie aan diverse voorlichtingsaactiviteiten (< 1000 euro)

2006-2010: subsidie aan het Erasmus MC, Rotterdam, voor het onderzoeksproject ‘Kegel- en staafdystrofie: identificatie van moleculaire defecten en klinische consequenties’.

In 2009 hebben de onderzoekers een succes behaald in het vinden van het gen dat een rol speelt bij twee netvliesaandoeningen. Het persbericht is opgenomen in de Nieuwsbrief MaculaFonds oktober 2009. Voor het Engelstalige artikel klik hier.

2004: Overname rechten MD-simulator en aanmaak kopieën.2006-2009: subsidie aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN, Amsterdam, voor het onderzoeksproject ‘Gerichte ontdekking van moleculen die kunnen leiden tot preventie en/of experimentele therapie van LMD.

2004: Overname rechten MD-simulator en aanmaak kopieën.

2004: Subsidie aan het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut (IOI) te Amsterdam voor de aanschaf van een funduscamera ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar ouderdoms maculadegeneratie (LMD).

2004-2005: Subsidie aan de Afdeling Oogheelkunde UMC St. Radboud te Nijmegen als bijdrage in de kosten voor bemensing (0,2 fte) bij het MD-spreekuur.

2003: Bijdrage aan de MaculaVereniging voor voorlichtingsactiviteiten.

2003: Bijdrage aan de Werkgroep MD van het Nederlands Oogheelkundig genootschap ten behoeve van een studie naar het nut van voedingssupplementen voor mensen met MD.

2002: Bijdrage aan de MaculaVereniging voor het laten drukken van de gids ‘MD en hoe nu verder’.

2001: Bijdrage aan de MaculaVereniging voor voorlichtingsactiviteiten.

2001-2003: Subsidie aan de Stichting Researchfonds Oogheelkunde ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

2000: Bijdrage aan de Werkgroep MD van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap voor het opstellen van een behandelprotocol inzake maculadegeneratie.