Soorten glaucoom

Er zijn verschillende soorten glaucoom, waarvan we de belangrijkste hier behandelen.

De meest voorkomende soort glaucoom is open kamerhoekglaucoom. Hierbij is er sprake van een verhoogde oogdruk, een beschadigde oogzenuw en een beperkt gezichtsveld. De kamerhoek bevindt zich in de hoek van de voorste oogkamer, tussen de iris en het hoornvlies. Via de kamerhoek wordt het kamervocht afgevoerd dat door het straalvormig lichaam achter de iris is aangemaakt. Bij open kamerhoekglaucoom is de kamerhoek wel toegankelijk maar voor een deel verstopt. Hierdoor kan het kamerwater niet goed afvloeien en stijgt de druk in het oog.

Bij normale oogdrukglaucoom is er schade aan de oogzenuw en beperkt gezichtsveld, maar zonder dat de oogdruk verhoogd is. Vaak speelt bij dit soort glaucoom de kwaliteit van de bloedvaatjes in de oogzenuw een rol. Deze zijn niet goed bestand tegen een normale oogdruk, waardoor schade aan de oogzenuw ontstaat.

Verder is er nauwe of gesloten kamerhoekglaucoom. Deze vorm van glaucoom wordt veroorzaakt door een te kleine afstand tussen het hoornvlies en de iris. Hierdoor sluit de iris als het ware de kamerhoek af, waardoor de kamerhoek niet toegankelijk is. Het kamerwater kan de kamerhoek niet bereiken, hoopt zich op en zorgt voor een verhoogde oogdruk. Deze vorm van glaucoom komt vooral voor bij mensen die erg verziend zijn.

Van alle soorten glaucoom is aangeboren glaucoom het meest zeldzaam. Bij dit soort glaucoom is er een aangeboren afwijking van de kamerhoek. Hierdoor kan het kamerwater niet afgevoerd worden en ontstaat er hoge oogdruk, een troebel hoornvlies en schade aan de oogzenuw.

Chronisch en acuut glaucoom

Nauwe of gesloten kamerhoekglaucoom kan onderverdeeld worden in chronisch en acuut glaucoom. Bij chronisch glaucoom is de kamerhoek vernauwd, waardoor het kamerwater moeilijk kan wegstromen. Veel minder vaak komt acuut glaucoom voor. Hierbij ontstaat in korte tijd een volledige afsluiting van de kamerhoek. Het kamerwater kan dan niet meer wegvloeien, terwijl de aanmaak ervan gewoon doorgaat. In korte tijd neemt de hoeveelheid kamerwater in het oog toe en ontstaat er een zeer hoge oogdruk. Bij acuut glaucoom moet snel worden ingegrepen. De symptomen van acuut glaucoom zijn:

  • Vrij plotseling wazig zien
  • Rood oog
  • Hevige hoofdpijn
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Halfwijde, starre pupil

Primair glaucoom en secundair glaucoom

Men kan glaucoom ook onderverdelen in primair glaucoom en secundair glaucoom. Bij primair glaucoom is er geen andere oogaandoening die het glaucoom veroorzaakt. Bij secundair glaucoom is dat wel het geval. Het glaucoom is dan bijvoorbeeld veroorzaakt door een inwendige oogontsteking, een lensafwijking, een tumor, bloedvatproblemen in het oog of andere specifieke oogziekten. Ook glaucoom veroorzaakt door een ongeval of medicatiegebruik valt onder secundair glaucoom. Vroeger werd glaucoom nog wel eens groene Staar genoemd. Dit is echter een foutieve term die makkelijk te verwarren is met grijze Staar (vertroebeling van de ooglens). De term groene Staar wordt daarom niet meer gebruikt.

Wat is glaucoom   |   Symptomen van glaucoom   |   Behandeling van glaucoom