Behandeling Staar

Terug

Bij beginnende staar zullen mensen zich nog een tijdje kunnen redden met een andere bril, een vergrootglas of extra licht. Maar uiteindelijk moet staar altijd behandeld worden. Zonder behandeling zorgt staar voor een steeds verdere afname van het zicht.

Informatie, adviezen en tips over Staar?

vraag GRATIS aan
Brochure Staar
Vraag de gratis folder Staar aan

Staar kan niet behandeld worden met medicijnen of laseren. De enige behandeling van staar is een operatie, waarbij de troebele lens wordt vervangen door een heldere kunstlens. Een staaroperatie gebeurt altijd maar aan één oog. Als beide ogen moeten worden geopereerd, zit er ongeveer een maand tussen de twee operaties. Er wordt besloten om te opereren als de staar problemen geeft in het dagelijks leven.

Een staaroperatie ondergaan

Heel veel mensen ondergaan een staaroperatie, ook wel cataractoperatie genoemd. Jaarlijks zijn dat er in Nederland zo’n 150 duizend. Hoe gaat een staaroperatie in zijn werk?

Voor de staaroperatie wordt een kunststof lens aangemeten. Net als verschillende soorten brillen en contactlenzen, zijn er ook verschillende soorten kunstlenzen. Meestal wordt voor de monofocale lens gekozen. Met deze lens kan op één afstand scherp gezien worden. Dat kan dichtbij zijn of veraf. Om op andere afstand scherp te kunnen zien, is dan een bril nodig. Er zijn ook lenzen die een leescorrectie wegnemen, namelijk multifocale lenzen. Na de staaroperatie is een leesbril niet meer nodig. Als iemand een cilinderafwijking van het oog heeft, kan dat gecorrigeerd worden met torische lenzen. Tegenwoordig kunnen torische lenzen geïntegreerd worden in monofocale en multifocale lenzen.

De cataractoperatie gebeurt op de dagbehandeling. Dit betekent dat iemand voor en/of na de operatie niet in het ziekenhuis hoeft te overnachten. Meestal wordt het oog plaatselijk verdoofd. Dit gebeurt met druppels in het oog en een injectie naast het oog. Daardoor is het niet meer mogelijk om gedurende de staaroperatie het oog te bewegen en is het oog zelf gevoelloos.

Een staaroperatie zelf duurt maar 10 tot 15 minuten. Bij de operatie wordt de oude lens via een kleine opening uit het kapselzakje (het zakje rond de ooglens) verwijderd. Dit gebeurt met een soort klein stofzuigertje (phaco-emulsificatie). Dit mini-stofzuigertje stoot trillingen uit, waardoor de troebele lens loslaat. Tegelijkertijd worden de losgetrilde deeltjes opgezogen. Vervolgens plaatst de oogarts de opgerolde kunstlens in het lege kapselzakje. De lens ontvouwt vanzelf en zet zich daarbij vast.

Oog voor preventie: de online Oogtest!

Doe de Oogtest

Nazorg na een staaroperatie

Een staaroperatie vraagt om de nodige nazorg. Na de cataractoperatie is het oog afgedekt met een kapje of een verband. Dat mag de volgende dag al verwijderd worden. De eerste dagen zal het zicht nog wat wazig zijn, maar dat verbetert al snel. De eerste week moet ’s nachts nog wel een plastic kapje over het oog gedragen worden om het oog te beschermen. Verder is het de eerste tijd goed om niet te wrijven in het oog, geen contactsporten te doen, niet te zwemmen en stoffige ruimten te vermijden.

Onder de nazorg bij een staaroperatie valt ook het druppelen van het oog. Dit moet vanaf de operatiedag meerdere keren per dag worden gedaan. De oogdruppels zijn bedoeld om infecties te voorkomen.

Complicaties bij een staaroperatie

Het herstel na een staaroperatie verloopt meestal snel en zonder problemen. Soms kunnen er echter complicaties optreden na een staaroperatie. In vrijwel alle gevallen gaat het om onschuldige complicaties die makkelijk verholpen kunnen worden. Bij misselijkheid, pijn, plotseling minder zien, toenemende roodheid van het oog, het zien van zwarte vlekken of lichtflitsen, moet direct contact op worden genomen met de oogarts.

Een andere complicatie na een staaroperatie is nastaar. Dit is een vertroebeling van het kapselzakje een paar maanden of jaren na de operatie. Met de huidige operatietechnieken komt nastaar bijna niet meer voor. Als het toch optreedt, kan het goed verholpen worden met een laserbehandeling. Het laseren is pijnloos en duurt maar 10 minuten.

Ook tijdens een staaroperatie kunnen complicaties ontstaan, al gebeurt dit vrijwel nooit. In een enkel geval kan het kapselzakje scheuren. Dit kan betekenen dat er een andere lens geplaatst moet worden en er een paar hechtingen moeten worden gemaakt. Heel soms is een extra operatie nodig. Deze complicatie hoeft uiteindelijk geen gevolgen te hebben voor het zicht.

Als het kapselzakje scheurt, kunnen er stukjes van de oude lens in het glasvocht (het vocht in glasachtig lichaam achter de lens) komen. Deze moeten dan alsnog worden verwijderd.

Tot slot kan een wondlekkage optreden. Ook dit gebeurt zelden. Als de oogarts tijdens de operatie de kans op een wondlekkage hoog inschat, zal een hechting geplaatst worden om dit te voorkomen.

Resultaat van een staaroperatie

De meeste mensen hebben na een staaroperatie een sterke verbetering van de gezichtsscherpte. Ook zal beter diepte en contrast kunnen worden gezien.

Als mensen naast Staar ook andere oogproblemen hebben, zijn de resultaten iets minder goed. Dit is bijvoorbeeld het geval als Staar voorkomt in combinatie met maculadegeneratie. In dat geval zal na het plaatsen van een nieuwe lens het zicht wel beter zijn, maar niet scherp.

Wat is Staar en wat zijn de oorzaken ervan

Symptomen van Staar

Soorten Staar