Raad van toezicht

De raad van toezicht van het Oogfonds ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van de stichting, houdt toezicht op de werkzaamheden van de directeur en staat de directeur met raad terzijde. De wettelijke bevoegdheden van de raad hebben onder meer betrekking op het goedkeuren van het beleidsplan, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen. De directeur is verantwoordelijk voor de realisering ervan.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert tenminste vijfmaal per jaar in aanwezigheid van de directeur. Download: Reglement raad van toezicht

De raad van toezicht van het Oogfonds bestaat uit:

Dhr. A. (Abe) Boersma

Prof. dr. G.P.M. (Gre) Luyten

Dhr. drs. J.H.H. (Joost) de Beijer

Mw. M. (Marlies) de Ruyter de Wildt

Dhr. P. (Paul) Bilars

Dit is wat een persoon ziet met