Slechtziend jongetje aan het spelen

Inkomsten

Terug

Het Oogfonds is volledig afhankelijk van giften van particulieren, organisaties en bedrijven. Er is geen subside vanuit de overheid. Om een betere toekomst te realiseren voor mensen met (kans op) een oogaandoening, is iedere steun dan ook hard nodig.

Donaties

Dankzij onze donateurs kunnen wij veel bereiken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en toegankelijkheid. Wil je ook bijdragen aan een zichtbaar betere toekomst? Je kan hier donateur worden. Alvast hartelijk bedankt!

Nalatenschappen

Inkomsten afkomstig uit nalatenschappen zijn voor het Oogfonds van wezenlijk belang. Ongeveer een kwart van de inkomsten van het Oogfonds is afkomstig uit nalatenschappen.

Bedrijven

Vind je het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Je kan veel betekenen voor de meer dan 250.000 slechtziende en blinde mensen en de veelvoud van mensen met een oogziekte in Nederland. We denken graag mee over een mogelijke samenwerking.

Richtlijnen

Het Oogfonds ontvangt geen geld van de overheid. Daarom werft het Oogfonds fondsen en donaties. Om dit zo verantwoord mogelijk te doen wordt gewerkt volgens verschillende richtlijnen.