Slechtziend jongetje aan het spelen

Verantwoord fondsen werven

Terug

Het Oogfonds streeft ernaar zo verantwoord mogelijk fondsen te werven voor projecten op het gebied van blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen. Dat blijkt onder meer uit het volgende.

CBF-keur

Het Oogfonds heeft het CBF-keur voor goede doelen, dat wil zeggen dat niet meer dan 25 procent kosten worden gemaakt om fondsen te werven. Meer informatie: www.cbf.nl

Code Wijffels

Het Oogfonds houdt zich aan de Code Wijffels. Deze code voor goede doelen schrijft het volgende voor:

  • De activiteiten van de instelling zijn gericht op realisering van haar doelstelling(-en).
  • De beschikbare middelen worden efficiënt en effectief besteed.
  • De methoden ter verkrijging van middelen voor de doelstelling zijn efficiënt, effectief en behoorlijk.
  • Er wordt zorgvuldig omgegaan met vrijwilligers die hun diensten aanbieden.
  • De organisatie functioneert professioneel wordt adequaat beheerst.

ANBI

Stichting Oogfonds Nederland is een ANBI-erkende instelling: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een goed moet een beschikking van de Belastingdienst hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Ga naar www.anbi.nl voor meer informatie

Beleggingen

Beleggingen bestaan uit gelden die nodig zijn voor de continuïteit in subsidieverstrekkingen. Onze beleggingen zijn duurzaam en verantwoord ondergebracht. Zo belegt het Oogfonds niet in de tabaksproductie.

Medewerkers

Het Oogfonds heeft zo min mogelijk mensen in dienst, zodat er zoveel mogelijk geld naar het bestedingsdoel kan. Er zijn negen professionele medewerkers, die allen parttime werken. Daarnaast hebben wij een reïntegratieplek en een stageplaats voor iemand met een visuele beperking. Verder vinden enkele vrijwilligers een zinvolle besteding bij het Oogfonds.

Kostenbesparingen

Zonder donateurs kunnen we onze doelstellingen niet realiseren. Daarom moeten we niet alleen onze donateurs aanschrijven, maar ook steeds nieuwe donateurs werven. Als we niet zouden vertellen over de projecten en niet vragen om die mogelijk te maken met donaties, zouden we niet voldoende geld werven om de doelstellingen mogelijk te maken. Door zorgvuldig ons adressenbestand te onderhouden, krijgen wij zeer weinig donateursbrieven retour. Dat is een directe kostenbesparing op kosten voor druk, papier en porto.

Daarnaast hebben wij al meer dan 13 jaar vergaande contact-op-maat-mogelijkheden. Donateurs kunnen precies aangeven hoe vaak zij post van ons willen krijgen, of ze telefonisch benaderd willen worden, enzovoort. Daarmee dragen we bij aan een goede relatie met donateurs en minder kosten voor fondsenwerving. Juist daarom zijn doorlopende machtigingen erg belangrijk voor het Oogfonds: continuïteit en kostenbesparing.

Ook aan de portokosten willen wij zo min mogelijk geld besteden. Daarom maken wij voor de postbezorging gebruik van de goedkoopste aanbieder maar wel op een maatschappelijk verantwoorde wijze.