Slechtziend jongetje aan het spelen

Partners

Terug

Door samen te werken aan wetenschappelijk onderzoek, preventie, voorlichting en belangenbehartiging bereiken we meer en wordt op kosten bespaard. Het Oogfonds heeft samenwerkingsverbanden met de volgende organisaties:

MaculaFonds

Het MaculaFonds stimuleert wetenschappelijk onderzoek en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van maculadegeneratie, geeft voorlichting over het tegengaan van maculadegeneratie en over de gevolgen van de oogziekte voor de betrokkenen en hun omgeving.

Honderdduizend Nederlanders zijn slechtziend door maculadegeneratie (MD). Meer wetenschappelijk onderzoek naar deze ingrijpende aandoening is cruciaal. Daarom werken het Oogfonds en het MaculaFonds al meerdere jaren samen. Fondsenwervend zijn de organisaties in 2017 gefuseerd. De nauwe samenwerking bekrachtigt het succesvolle concept om gezamenlijk fondsen te werven. De kracht van het samenwerken zit hem in het delen van kennis, inzicht en ervaring. En dat is nodig, want veel onderzoek kan niet van start door gebrek aan geld.

Glaucoomfonds

Het Glaucoomfonds staat voor het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap en zorg. Het fonds richt zich in het bijzonder op de preventie en behandeling van glaucoom. Samen met het Glaucoomfonds maakt het Oogfonds wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar het voorkomen, sneller opsporen en beter behandelen van glaucoom. 

Het Oogfonds verzorgt gezamenlijke informatiebrieven naar de donateurs van beide fondsen. Daarnaast verzorgt het Oogfonds de donateursadministratie voor het Glaucoomfonds.

VriendenLoterij

Sinds 2009 ontvangt het Oogfonds jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij steunt organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland. 

Als je ook meespeelt in de VriendenLoterij, kun je aangeven dat je meespeelt voor het Oogfonds. De helft van je inleg gaat dan rechtstreeks naar het Oogfonds. Daarmee help je rechtstreeks aan het voorkomen van blindheid en slechtziendheid en aan een voor visueel beperkten toegankelijke maatschappij.

Uitzicht

Uitzicht is het samenwerkingsverband van meerdere fondsen die subsidies verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van slechtziendheid en blindheid. Dit voorkomt dat subsidieaanvragers bij meerdere fondsen tegelijk aanvragen moeten indienen. Bovendien wordt de kwaliteit van de onderzoeken waaraan subsidie wordt toegekend, extra getoetst. Het Oogfonds heeft sinds 2010 via Uitzicht onderzoek gefinancierd op het vlak van de meest voorkomende oogziekten, zoals glaucoom, maculadegeneratie en retina pigmentosa. 

Naast het Oogfonds nemen de volgende fondsen deel aan Uitzicht:

  • Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) 
  • Stichting Blinden-Penning 
  • Glaucoomfonds
  • Dr. F.P. Fischer-Stichting
  • MaculaFonds
  • Retina Nederland Onderzoek Fonds
  • Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid
  • Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
  • Rotterdamse Stichting Blindenbelangen