Slechtziend jongetje aan het spelen

Partners

Terug

Door samen te werken aan wetenschappelijk onderzoek, preventie en belangenbehartiging bereiken we meer en wordt op kosten bespaard. Het Oogfonds heeft samenwerkingsverbanden met de volgende organisaties:

MaculaFonds

Het MaculaFonds (voorheen MD-Fonds) stimuleert wetenschappelijk onderzoek en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van maculadegeneratie.

Met de verworven middelen worden binnen het kader van de doelstelling vallende activiteiten uitgevoerd, zoals:

 • Het wekken van belangstelling en betrokkenheid voor de bestrijding van maculadegeneratie en de gevolgen hiervan voor de betrokkenen en hun omgeving, door middel van voorlichting en publiciteit
 • Het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek

Honderdduizend Nederlanders zijn slechtziend door maculadegeneratie (MD). Meer wetenschappelijk onderzoek naar deze ingrijpende aandoening is cruciaal. Daarom werken het Oogfonds en het MaculaFonds al meerdere jaren samen. 

De samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt het succesvolle concept om gezamenlijk fondsen te werven. De kracht van het samenwerken zit hem in het delen van kennis, inzicht en ervaring. En dat is nodig, want veel onderzoek kan niet van start door gebrek aan geld.

Glaucoomfonds

Het Glaucoomfonds staat voor het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap en zorg. Het richt zich in het bijzonder op de preventie en behandeling van glaucoom. 

Samen met het Glaucoomfonds maakt het Oogfonds wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar het voorkomen, sneller opsporen en beter behandelen van glaucoom. 

Het Oogfonds verzorgt gezamenlijke mailings naar de donateurs van beide fondsen. Daarnaast verzorgt het Oogfonds de donateursadministratie voor het Glaucoomfonds.

 

VriendenLoterij

Sinds 2009 ontvangt het Oogfonds jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij steunt organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland. 

Als u ook meespeelt in de VriendenLoterij kunt u aangeven dat u meespeelt voor het Oogfonds. De helft van uw inleg gaat dan rechtstreeks naar het Oogfonds. Daarmee helpt u rechtstreeks aan het voorkomen van onnodige blindheid en slechtziendheid en aan belangenbehartiging voor blinden en slechtzienden.

 

Uitzicht

Uitzicht is het samenwerkingsverband van meerdere fondsen die subsidies verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van slechtziendheid en blindheid.

Dit voorkomt dat subsidieaanvragers bij meerdere fondsen tegelijk aanvragen moeten indienen. Bovendien wordt de kwaliteit van de onderzoeken waaraan subsidie wordt toegekend, extra getoetst.

Het Oogfonds heeft sinds 2010 via Uitzicht onderzoek gefinancierd op het vlak van de meest voorkomende oogziekten, zoals glaucoom, maculadegeneratie en retina pigmentosa. 

Naast het Oogfonds nemen de volgende fondsen deel aan Uitzicht:

 • Gelderse Blinden Stichting 
 • Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) 
 • Stichting Blinden-Penning 
 • Stichting Glaucoomfonds
 • Dr. F.P. Fischer-Stichting
 • Stichting MD Fonds
 • Retina Nederland Onderzoek Fonds
 • Odas Stichting
 • Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid