Slechtziend jongetje aan het spelen

Raad van Toezicht

Terug

Het Oogfonds werkt vanaf 27 augustus 2015 met een nieuwe bestuursstructuur; er is een Raad van Toezicht geïnstalleerd en de statuten van de stichting zijn aangepast. De introductie van de Raad van Toezicht maakt het Oogfonds nog efficiënter en slagvaardiger.

De Raad van Toezicht ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van de stichting, houdt toezicht op de werkzaamheden van de directeur en staat de directeur met raad terzijde. De wettelijke bevoegdheden van de Raad hebben onder meer betrekking op het goedkeuren van het beleidsplan, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen. De directeur is verantwoordelijk voor de realisering ervan. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert tenminste vijfmaal per jaar in aanwezigheid van de directeur.

De Raad van Toezicht van het Oogfonds bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. mr. D.E.M. (Dina) Aleman MBA 
  • Dhr. ir. R.A. (Ronald) Korpershoek
  • Mw. drs. M. (Marlies) Raemaekers 
  • Dhr. G.J. (Jacques) Spiegels 
  • Prof. dr. G.P.M. (Gré) Luyten

Download:

Reglement Raad van Toezicht