Inkomsten

Inkomsten

Het Oogfonds is volledig afhankelijk van giften van particulieren, organisaties en bedrijven. Er is geen subsidie vanuit de overheid. Om een betere toekomst te realiseren voor mensen met (kans op) een oogaandoening, is iedere steun dan ook hard nodig.

Donaties

Dankzij onze donateurs kunnen wij veel bereiken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en toegankelijkheid. Wil je ook bijdragen aan een zichtbaar betere toekomst? Je kan hier donateur worden. Alvast hartelijk bedankt!

‘‘Toen ik in korte tijd zeer slechtziend werd, draaide mijn leven honderdtachtig graden om. Ik vind het erg belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Het zal mij misschien niet meer helpen, maar volgende generaties wel.’’

Irmy Vos

Nalatenschappen

Inkomsten afkomstig uit nalatenschappen zijn voor het Oogfonds van wezenlijk belang. Ongeveer een kwart van de inkomsten van het Oogfonds is afkomstig uit nalatenschappen.

Bedrijven

Vind u het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? U kan veel betekenen voor de meer dan 250.000 slechtziende en blinde mensen en de veelvoud van mensen met een oogziekte in Nederland. We denken graag mee over een mogelijke samenwerking.

Richtlijnen

Het Oogfonds ontvangt geen geld van de overheid. Daarom werft het Oogfonds fondsen en donaties. Om dit zo verantwoord mogelijk te doen, wordt gewerkt volgens verschillende richtlijnen.

De grootste misverstanden

In het boek Jouw gids door de goede doelen jungle van Jasmijn Melse, verkrijgbaar via www.goededoelenjungle.nl, staat veel informatie die donateurs helpen om goede keuzes te maken. Zo is er een hoofdstuk over de grootste misverstanden, waaronder deze:

Hoe meer er aan de strijkstok blijft hangen, hoe slechter het goede doel.

“Het is een groot misverstand dat een lage overhead leidt tot betere resultaten. Een voorbeeld: Blindheid. Stel je hebt twee verschillende organisaties die hier iets aan willen doen. Ze voeren bijvoorbeeld dezelfde staaroperaties succesvol uit. Organisatie A voert een staaroperatie uit voor €50 en organisatie B voor €100. Beide organisaties behandelen 100 mensen. Reiskosten, fondsenwerving en administratie zijn voor A en B 1.000 euro. Voor goed doel A zijn de kosten van 100 operaties €5.000 = 83% totale budget. Van goed doel B is dat €10.000 = 91% van het budget. Wees je ervan bewust dat kosten maken noodzakelijk is om iets goeds te doen. Staar je niet blind op de verschillende kosten die organisaties maken, maar richt je vooral op de resultaten die ze bereiken. Dat bepaalt of jouw euro goed terechtkomt. Uit onderzoek blijkt dat juist goede doelen die goed presteren, hogere overheadkosten hebben. Dit komt doordat ze blijven leren en bereid zijn nieuwe dingen uit te proberen. Ook bij goede doelen geldt het spreekwoord: de kosten gaan voor de baten uit.”

Hoe lager het directeurssalaris, hoe beter het goede doel.

“Goede doelen moeten verstandig met geld omgaan en goed georganiseerd zijn. Het zijn in feite bedrijven die professioneel moeten worden geleid. Hiervoor zijn capabele mensen nodig. Een goede directeur komt met nieuwe oplossingen en zorgt dat projecten goed kunnen worden uitgevoerd. Het allerbelangrijkste is dat je vertrouwen hebt in de organisatie en de directeur. Accepteer dat goede mensen geld kosten.”

Hoe bekender de organisatie, hoe beter het goede doel.

“Succes in fondsenwerving en publiciteit zegt niets over het succes bij de doelgroep. Als een organisatie veel geld binnenhaalt, betekent dit niet dat ze ook goed zijn in de uitvoering van de projecten, dus in het helpen van de doelgroep. Gelukkig zijn veel bekende goede doelen ook goed in het uitvoeren van hun werk. Toch zijn er ook veel onbekendere initiatieven die heel goed werk doen.”

Dit is wat een persoon ziet met