Lekker buiten spelen moet, het doet je ogen goed

Gevolgen van Myopie

Terug

Gevolgen van myopie

Hoge myopie (sterke bijziendheid, minimaal -6) verhoogt de kans op een oogziekte op later leeftijd. Eén op de drie kinderen met een sterke minbril wordt later ernstig slechtziend door een oogziekte.

De groei van het oog vindt plaats in de jeugd, maar de echte problemen ontstaan meestal pas op latere leeftijd. Complicaties komen vooral voor bij mensen met een hele hoge bijziendheid (brilsterkte -6 of meer) die een heel lang oog (26 mm of meer i.p.v. de normale 23 mm) hebben. Hoge bijziendheid vergroot de kans op ernstige slechtziendheid. Het gros door myopische maculadegeneratie, maar ze lopen ook meer kans op netvliesloslating en glaucoom.

Bijziendheid en maculadegeneratie

Als de oogbol te lang is gegroeid, kan het netvlies dunner worden en de gele vlek (macula) van het netvlies kan weefsel verliezen. We spreken dan van de oogziekte maculadegeneratie. Maculadegeneratie die ontstaan is door myopie is een grote oorzaak van blijvende slechtziendheid.

Bijziendheid en glaucoom

Een andere oogziekte waarop het risico verhoogd wordt door sterke bijziendheid is glaucoom, een ziekte waarbij de zenuwvezels die naar de oogzenuw lopen verloren gaan. Mensen die door glaucoom worden getroffen, merken in eerste instantie niet zo veel, maar houden in de loop der tijd een steeds kleiner blikveld over. Vaak is het bij glaucoom nodig dat de oogdruk met druppels laag gehouden wordt.

Bijziendheid en netvliesloslating

Hoge bijziendheid vergroot de kans op netvliesloslating. Dit geeft vaak klachten van plotselinge slechtziendheid of het zien van een gordijn aan de randen van het blikveld. Netvliesloslatingen moeten snel operatief behandeld worden, dus een snelle verwijzing bij deze klachten is cruciaal.

Bijziendheid en bloedingen

Ook kan er een bloeding (subretinale neovascularisatie) ontstaan in de gele vlek. Dan treedt plotseling slecht zicht op en is er vaak vervorming van het beeld. De bloeding kan goed behandeld worden met injecties in het oog die de groei van het bloedvat tegen gaan (anti-VEGF). Daarom is een spoedig bezoek aan een oogarts aangeraden bij klachten die een bloeding doen vermoeden.

Bijziendheid en staar

De minst ernstige complicatie die bij hoge bijziendheid op kan treden is staar (cataract). Deze treedt vaak op veel jongere leeftijd op dan de normale ouderdom staar. De oogarts kan dit meestal goed verhelpen door het verrichten van een staaroperatie. Het is dan nog wel vaak een uitdaging voor de oogarts om de juiste sterkte en de grootte van de kunstlens te bepalen.

De complicaties van hoge bijziendheid zijn niet allemaal goed te behandelen. Vooral maculadegeneratie is een grote oorzaak van blijvende slechtziendheid. In studies is gebleken dat één op de drie hoogbijzienden in de loop van het leven zo slechtziend wordt dat hij/zij niet meer kan lezen, zelfs niet met een bril op. Dan is de gezichtsscherpte gezakt tot onder de 30% aan beide ogen. Dat is natuurlijk een groot probleem. Daarom is het nodig meer te weten over het ontstaan van bijziendheid en het voorkómen ervan.

Toename myopie

Caroline Klaver, hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziekten aan het Erasmus MC. ‘Van de zestigers is één op de vier bijziend. Van de veertigers één op de drie. Van de twintigers één op de twee.’ En er is geen reden om aan te nemen dat het daarbij blijft. De toename is dus al zeker veertig jaar gaande, maar het is pas de laatste jaren duidelijk geworden.”