Prof. dr. Gré Luyten over de Nationale Rapportage Oogzorg

Terug

"Deze rapportage van de oogzorg in Nederland is belangrijk om meerdere redenen: steeds meer mensen worden slechtziend of blind. Hoe groot de impact daarvan is, realiseren mensen zich pas als ze het zelf of in hun omgeving ervaren. Er moet veel meer bewustwording komen voor de consequenties van een visuele beperking en hoe lastig het is om daarmee te functioneren in onze maatschappij.

Zichtverlies treft met name 55-plussers. Zij hebben altijd zelfstandig geleefd en kunnen plotseling niet meer zomaar de straat op of een boodschap doen. Ze worden sterk beperkt in hun vrijheid en raken afhankelijk van anderen. Bij jongeren is de impact nog groter. Zij hebben nog een heel leven te gaan en ondanks hulpmiddelen en ICT-oplossingen komen zij nog altijd lastig aan het werk.

Zorgelijke stijging

Zoals u in dit rapport kunt lezen, gaan ieder jaar 1,2 miljoen mensen naar een oogarts om onderzocht of behandeld te worden. Op een bevolking van 17 miljoen Nederlanders is dat heel fors. Ook de groep slechtzienden en blinden is groot: 250.000 Nederlanders zijn ernstig visueel beperkt. Door de vergrijzing neemt dit aantal binnen tien jaar naar schatting toe met 30%. Groot leed voor iedereen die getroffen wordt en een grote schadepost voor de maatschappij.

Kwaliteit van de oogzorg

Beleidsmakers moeten zich dan ook bewust worden van deze zorgelijke trend en er op anticiperen. Er is een flinke reorganisatie nodig om ervoor te zorgen dat de druk op oogartsen verlaagd wordt en iedereen toch gegarandeerd blijft van de beste oogzorg dicht bij huis. Goede ketenzorg met een betere verdeling van taken en goede communicatie tussen huisarts, optometrist en oogarts is daarvoor essentieel. 

Voorlichting belangrijk

Ook voorlichting is een belangrijke taak voor het Oogfonds en alle partners in de oogzorg. Mensen lopen door een ongezonde levensstijl onherstelbare schade op aan hun ogen, maar merken de gevolgen pas als op latere leeftijd en dan is het te laat. Daarnaast blijven velen te lang rondlopen met oogproblemen: iedereen zou alert moeten zijn op de signalen van een oogziekte en alarm slaan als deze zich voordoen. Ogen zijn een kostbaar bezit, wees er zuinig op."

Prof. dr. Gre Luyten,

Afdeling Oogheelkunde, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)