Nationale Rapportage Oogzorg | Veelgestelde vragen

Terug

Wat is het doel van de Nationale Rapportage Oogzorg?

Verlies van het zicht is bij veel oogaandoeningen onherstelbaar en het heeft een enorme impact op iemands leven en dat van zijn of haar naasten. Soms zijn persoonlijke verhalen genoeg om aandacht te krijgen voor een belangrijk onderwerp, maar vaak geeft een cijfermatige onderbouwing net dat extra duwtje in de rug. De Nationale Rapportage Oogzorg geeft die cijfermatige onderbouwing voor de oogzorg in ons land, zodat we deze verder kunnen optimaliseren op het gebied van toegankelijkheid bijvoorbeeld.

Waarom is dit rapport nu belangrijk?

Gemiddeld hebben jaarlijks ruim 1 miljoen mensen in Nederland een afspraak bij een oogspecialist voor behandeling van een oogziekte (zoals staar, glaucoom, maculadegeneratie en diabetische retinopathie). Op dit moment zijn 250.000 mensen blind of slechtziend. De verwachting is dat dit in 2030 is gestegen naar 315.000 mensen, mede door de vergrijzing. Daarbij stegen de gemiddelde wachttijden in het ziekenhuis voor de oogarts in de afgelopen jaren naar 6,5 week in 2016. Waar dit in 2013 nog op 4 weken lag. In het noorden van het land liep het gemiddelde zelfs op tot 9 weken. Met een stijging van ruim 60 procent overschrijden de wachttijden het nationaal vastgesteld maximum van 4 weken. Het is tijd voor actie!

Wat vinden oogartsen van de Nationale Rapportage Oogzorg?

Bij de totstandkoming van het rapport zijn oogartsen betrokken. Zij staan achter dit rapport en onderstrepen de noodzaak.

Voor wie is de Nationale Rapportage Oogzorg belangrijk?

Voor iedereen in Nederland. De cijfers in rapportage laten zien dat een oogaandoening iedereen kan overkomen. Bovendien geldt voor veel oogaandoeningen dat je het pas door hebt als het te laat is. Door tijdige diagnose verminderen we het risico op slechtziendheid. Hier is lang niet iedereen zich bewust van, daar willen wij graag verandering in brengen.

Waarom werken het Oogfonds en Specsavers samen?

Zowel het Oogfonds als Specsavers geloven in samenwerking. Alleen dan kunnen we de oogzorg verder optimaliseren. Daarin hebben we elkaar gevonden. Dit rapport is het eerste resultaat van onze samenwerking. Het is onze intentie dit onderzoek regelmatig te herhalen, zodat er in Nederland scherp zicht is op de stand van zaken van de oogzorg en de ontwikkelingen hiervan. Hierdoor kunnen we gericht campagnes voeren om meer aandacht voor ogen te krijgen.

Wat willen het Oogfonds en Specsavers met dit onderzoek bereiken?

Het aantal mensen met zichtverlies in Nederland neemt toe. Veel mensen in Nederland zijn zich niet bewust van een oogaandoening, doordat zij er te laat achter komen. Vroege diagnose van oogaandoeningen is daarom nodig om het risico op slechtziendheid te verminderen. De cijfers uit het rapport laten zien dat het hoog tijd is dat we in actie komen om zorg toegankelijk te houden.

Wat zijn de concrete acties na dit rapport?

Samen voeren we campagnes om de voorlichting over ogen en oogzorg te intensiveren. Daarnaast nodigen wij zorgverzekeraars en politiek uit om de uitkomsten van het rapport te bespreken en om samen met alle betrokkenen te realiseren dat onze zorg toegankelijk blijft.

Waren de cijfers uit de Nationale Rapportage Oogzorg nog niet bekend?

Het is voor het eerst dat er zo’n compleet en uitgebreid overzicht wordt geboden van de huidige stand van zaken van de oogzorg in Nederland. Tot nu toe was de informatie versnipperd, waardoor de urgentie lastig te duiden was.