Vuurwerk
25 januari 2017

19 blinde ogen door vuurwerk

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 176 mensen oogletsel aan ogen opgelopen door vuurwerk. Bij 36% is sprake van blijvend letsel. 19 mensen werden blind aan één oog, 5 ogen zijn inmiddels volledig verwijderd.

Vrijwel de helft van alle slachtoffers (46%) is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. Deze jaarwisseling is voor de negende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen, geregistreerd. Gezien de stijging van het aantal slachtoffers en aantal blinde ogen én verwijderde ogen, roept het NOG op tot een verbod op consumentenvuurwerk.

Meer oogletsel

"Ondanks de halvering van de gedoogtijd van het afsteken van vuurwerk hebben afgelopen jaarwisseling weer meer mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 19 blinde ogen waarvan er inmiddels 5 ogen compleet verwijderd zijn. Dat betekent een gemiddelde van 2,4 blind oog per gedooguur. Kunnen we het afsteken van vuurwerk nog wel een mooie traditie noemen? Volgens ons en de vele organisaties en particulieren die inmiddels het vuurwerkmanifest ondertekenden, niet. Wij oogartsen blijven dan ook pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en vormt een gevaar voor de samenleving", aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Cijfers

De laatste negen jaar zagen de oogartsen in totaal 2097 patiënten met 2564 beschadigde ogen: 896 ogen liepen blijvende schade op, 168 ogen werden blind en 69 ogen zijn compleet verwijderd. Vrijwel 50% van de slachtoffers stak zelf geen vuurwerk af, maar werd geraakt door vuurwerk dat door iemand anders werd afgestoken. 

Vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden te organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien de aantallen slachtoffers door vuurwerk ondanks de halvering van de gedoogtijd, zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is. 

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen gestart met het vuurwerkmanifest. Dit manifest is inmiddels ondertekend door 43.800 particulieren en meer dan 1200 organisaties, waaronder het Oogfonds. Het vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl.

Vuurwerkbril

Zolang consumentenvuurwerk nog bestaat, adviseert het Oogfonds iedereen die zelf vuurwerk afsteekt of er buiten naar gaat kijken om een vuurwerkbril te dragen. Een vuurwerkbril kost slechts een paar euro en voorkomt veel ellende. In december voert het Oogfonds ieder jaar een voorlichtingscampagne over het belang van het dragen van een vuurwerkbril. 

 

* Cijfers tot 23 januari 2017. De definitieve cijfers van de 9e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 29 maart 2017 bekend gemaakt.