22 juni 2020

Bestuursverslag 2019 online

Het bestuursverslag met daarin een overzicht van de (financiele) activiteiten van het Oogfonds is vanaf heden beschikbaar. 

Gentherapie, stamceltherapie, de oogchip. Er zijn baanbrekende en hoopgevende onderzoeken gaande. Toch is realisme op zijn plaats. Het duurt nog vele jaren voordat de nieuwe therapieën deel uitmaken van de reguliere behandelpraktijk en bovendien zijn deze therapieën nooit geschikt voor de behandeling van alle oogaandoeningen. Verder kijken in de zin van doorgaan met onderzoek doen en voorlichting geven is dus essentieel.

Terugkijkend op 2019 zien we dat we meer geld dan ooit hebben kunnen besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Dat is onder andere het resultaat van de fusie van het Oogfonds met het MaculaFonds en de fusie van het Oogfonds met het Glaucoomfonds. Het aantal mensen dat onze website raadpleegde is gestegen van 1,7 naar 2,8 miljoen. Daarnaast zien we een positiever financieel resultaat dan begroot voor 2019. Dit is enerzijds het gevolg van de koersresultaten, anderzijds het resultaat van een scherpe monitoring van inkomsten en uitgaven en continue bijsturing.

Omdat wij bij de inzet van de aan ons toevertrouwde gelden de grootste zorgvuldigheid betrachten, hebben wij bestemmingsreserves geformuleerd. Deze staat in de jaarrekening geformuleerd en zullen komende jaren ten goede komen aan de pijlers: wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en bewustwording.

Bij een gezondheidsfonds draait het om de inhoudelijke resultaten. In 2019 financierden we elf wetenschappelijke onderzoeksprojecten via het samenwerkingsverband Uitzicht. We startten een pilot: crowdfunding voor een innovatief wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kregen we veel publieke aandacht voor ogen. Hierbij ervaren we dat er steeds meer belangstelling is van oogprofessionals en publiek voor de ernstige toename van hoge bijziendheid in Nederland. Hieraan besteedt het Oogfonds aandacht vanuit de visie dat we blindheid en slechtziendheid willen voorkomen.

Samenwerking vormde in 2019 opnieuw de rode draad in de activiteiten van het Oogfonds. Zo geven we samen met patiënten en oogprofessionals invulling aan activiteiten als het Oogcongres. Onze donateurs en vrijwilligers, deelnemers van de VriendenLoterij, bedrijven, vermogensfondsen en andere samenwerkingspartners zorgen ervoor dat we doelen kunnen realiseren. Veel dank daarvoor. Het op peil houden van de inkomsten en het realiseren van de gewenste groei blijft een belangrijke uitdaging. Om blindheid en slechtziendheid te stoppen, is er nog veel onderzoek te doen en werk te verzetten.

Alles om een zichtbaar betere toekomst dichterbij te brengen. 

Help je mee?

Klik hier om het bestuursbeslag in te zien.