Vuurwerk
09 februari 2016

 Manifest Vuurwerk massaal gesteund


Op 19 december 2015 lanceerden achttien organisaties, waaronder het Oogfonds, het online manifest voor een verbod op consumentenvuurwerk. Inmiddels hebben 680 organisaties en meer dan 27.000 particulieren zich bij het manifest aangesloten.

Alle ondertekenende organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk én voor het alternatief van professioneel georganiseerde vuurwerkshows. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids -en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. Ook dit jaar hebben weer veel te veel mensen letsel opgelopen en mens, dier en milieu in extreme mate last gehad van het vuurwerk. Organisaties en particulieren kunnen zich nog steeds online via www.vuurwerkmanifest.nl voor een verbod uitspreken.

Vuurwerkmanifest

In 2014 spraken 9 organisaties zich uit voor het manifest, op 19 december jl. 18 organisaties en inmiddels hebben zich 680 organisaties – van klein tot groot – en meer dan 27.000 particulieren zich achter het manifest geschaard. Zie onderstaande voor een selectie van de deelnemende organisaties.

 • Oogfonds
 • Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
 • VISION 2020 Netherlands (WHO-Nederland)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Optometristen Vereniging Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
 • Hoornvlies Patiënten Vereniging
 • Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid
 • Het Oogziekenhuis Rotterdam
 • Meldpunt Vuurwerkoverlast
 • European Society of Ophthalmology
 • Het Oogzorgnetwerk
 • Oogvereniging
 • Koninklijke Visio
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen
 • GroenLinks
 • Bartiméus
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
 • Stichting Hoormij
 • Vereniging Oog in Oog
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen
 • Christen Unie

Kijk voor een complete lijst op www.vuurwerkmanifest.nl

Verzoek aan Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu

Het dringende verzoek aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu is om in 2016 consumentenvuurwerk te verbieden. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van de traditie van het genieten van én kijken naar vuurwerk.

 

Voor meer informatie: www.vuurwerkmanifest.nl