25 juli 2019

Meld je ervaringen met oogmedicatie

Gebruik je oogdruppels of krijg je regelmatig een ooginjectie en loop je tegen problemen aan met deze medicijnen? De oogdruppels zijn bijvoorbeeld plotseling niet meer te krijgen? Laat het weten via het Meldpunt Oogmedicatie. De meldingen zijn nodig om de oogzorg te verbeteren. 

Geef je ervaringen door

Ervaar je een probleem met beschikbaarheid van oogdruppels of andere oogmedicatie? Geef dit dan door via het Meldpunt Oogmedicatie of bij de Ooglijn: 030-2945444. Bijwerkingen van oogdruppels of oogmedicatie kun je het beste melden bij het Lareb. Meldpunt Oogmedicatie wil in kaart brengen welke problemen je ondervindt met het verkrijgen van jouw medicijnen. Het Meldpunt is opgericht door de Oogvereniging en andere (oog)patiëntenorganisaties. Bij meerdere meldingen over een bepaald geneesmiddel kan de Oogvereniging actie ondernemen. Denk aan het aanspreken van zorgverzekeraars, oogartsen, apothekers of de landelijke politiek.

Wat gebeurt er met jouw melding?

Het doel is om de zorg te verbeteren. In gesprekken met zorgverleners, zorgverzekeraars en andere partijen wordt er gepleit voor:

  • mensen worden behandeld volgens de richtlijn en wat is afgesproken met de oogarts.
  • oogdruppels zo min mogelijk gewisseld worden als daar geen medische reden voor is. Medicijnwisselingen als gevolg van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en apothekers zorgen voor onnodige gezondheidsklachten en onrust bij mensen die afhankelijk zijn van hun medicatie. Samen met 13 andere patiëntenorganisaties is er hierover een rapport gepubliceerd: Stop wisselen om niet-medische redenen. Uit dit rapport blijkt dat bijna een miljoen mensen met een chronische aandoening jaarlijks zonder medische reden een ander medicijn krijgt met als gevolg onnodige gezondheidsklachten (extra bezoek aan de arts) en onrust. Er zijn gesprekken gaande met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te zoeken naar een oplossing.
  • mensen kunnen switchen naar een andere ooginjectie als dat nodig is. Een rapport hierover is in oktober 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarna volgden gesprekken met vier grote zorgverzekeraars. Sindsdien lijken de knelpunten bij het switchen van ooginjecties opgelost. Vanaf 2018 zijn er nauwelijks knelpunten met ooginjecties gemeld bij het Meldpunt Oogmedicatie. (Bekijk de resultaten van het Meldpunt Oogmedicatie in 2018.)