06 april 2019

Pia Dijkstra ontvangt Award  

Op 6 april 2019 is de Hennie Völker-Dieben Award uitgereikt aan mevrouw Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid namens D66 en initiatiefneemster van de nieuwe Donorwet.

De award is een onderscheiding van de Hoornvlies Patiënten Vereniging. De vereniging heeft een jury gevraagd een onderscheiding toe te kennen aan een persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van hoornvliespatiënten. 
 
D66-Kamerlid Pia Dijkstra is initiatiefneemster van de nieuwe Donorwet. Op 13 februari 2018 werd de initiatiefwet voor een Actief Donorregistratiesysteem aangenomen in de Eerste Kamer. Door de invoering van deze wet zal het aanbod van het aantal orgaan- en weefseldonoren toenemen. Hierdoor verkorten de wachtlijsten voor orgaan- en weefseltransplantaties. Voor veel hoornvliespatiënten maakt een hoornvliestransplantatie een belangrijk verschil tussen niet-zien en weer zien.
 
Tijdens de 14e Nationale Hoornvliesdag op 6 april 2019 te Amersfoort en in aanwezigheid van 300 hoornvliespatiënten en genodigden heeft Pia Dijkstra de Hennie Völker-Dieben Award in ontvangst genomen. De jury bestaat uit diverse deskundigen. Voorzitter is Cara Antoine reikte de award uit. Ook Edith Mulder, directeur van het Oogfonds, heeft zitting in de jury.
 
Van 1970 tot 2005 heeft prof. dr. Hennie J.M. Völker-Dieben zich beziggehouden met zoals zij het noemt “het mooiste vak van de wereld: de oogheelkunde”. Zij is gepromoveerd op de immunologische aspecten van hoornvliestransplantaties en toonde aan dat weefseltypering van ontvanger en donor de resultaten van hoornvliestransplantaties sterk verbetert. Zij heeft duizenden hoornvliestransplantaties uitgevoerd. Haar werk en haar onderzoeken zijn baanbrekend geweest.