03 december 2020

Samenwerken om meer te bereiken

Het Oogfonds en de Oogvereniging willen meer bereiken voor mensen met een oogaandoening en gaan daarom onderzoeken hoe een intensievere samenwerking kan leiden tot grotere maatschappelijke impact. Want dat is nodig om meer aandacht te krijgen voor ogen!

De Oogvereniging en het Oogfonds hebben doelstellingen die complementair zijn aan elkaar, maar elkaar ook deels overlappen. Beide organisaties geven informatie en bevorderen de participatie van mensen met een oogaandoening. We zijn er samen van overtuigd dat de bundeling van krachten beide organisaties zal versterken en dichter bij de realisatie van missie en doelstellingen zal brengen. In de komende periode zullen de Oogvereniging en het Oogfonds in nauwe samenwerking met de leden, donateurs en andere stakeholders een routekaart opstellen om tot grotere maatschappelijke impact te komen voor mensen met een oogaandoening.

In dit proces wordt ook de onmisbare samenwerking met andere organisaties en verenigingen nagestreefd. Uiteindelijk kan dit uitmonden in het organisatorisch formaliseren van de samenwerking, waarbij naar een vorm wordt gestreefd waar ook andere verenigingen of stichtingen eenvoudig bij kunnen aansluiten.

Neem bij vragen contact met ons op via info@oogfonds.nl.