Geen afbeelding
19 januari 2015

Tien blinde ogen door vuurwerk

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn acht mensen blind geworden aan één oog. Eén persoon is zelfs volledig blind geworden. Van de in totaal tien blinde ogen zijn er inmiddels zes compleet verwijderd. Het aantal slachtoffers met oogletsel is met 17% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Deze daling komt waarschijnlijk doordat vuurwerk in een kortere periode afgestoken mocht worden dan voorgaande jaren en doordat steeds meer mensen een vuurwerkbril dragen. Desondanks raakten ook dit jaar weer veel mensen ernstig gewond aan hun ogen.

Bij 93 ogen is sprake van blijvend letsel: dit varieert van permanent verminderd zicht tot een volledig blind oog. De helft van alle slachtoffers is jonger dan 21 jaar. Iets meer dan de helft is geraakt door vuurwerk dat door een ander werd afgestoken.

Afgelopen jaarwisseling is voor de zevende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen, geregistreerd.

Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het NOG vertelt:

"Eén jongeman is dit jaar tijdens de gedooguren geheel blind geworden door zelf afgestoken vuurwerk. Eén oog is al verwijderd en het andere oog heeft al het zicht verloren en is volledig verwoest. Je kunt je voorstellen wat voor impact dit heeft op het uitoefenen van een beroep en op zijn gezin."

"Dergelijke patiënten zien wij oogartsen vaak nog jarenlang en ondergaan nog allerlei hersteloperaties. Sommige mensen met vuurwerkletsel zien we soms wel meer dan 150 keer…”