21 november 2018

Verzameld DNA maakt glaucoomonderzoek mogelijk

Iedereen kan glaucoom krijgen. Voor kinderen van glaucoompatiënten is dat risico een stuk hoger. Zij kunnen zich het beste regelmatig laten controleren. Maar….. slechts tien procent van hen zal de oogziekte daadwerkelijk erven. De overgrote meerderheid maakt zich dus een leven lang onnodig zorgen om slechtziend of mogelijk zelfs blind te worden.

Ziekteverloop in kaart

Onderzoekers van vijf Nederlandse universitaire ziekenhuizen* wilden hier verandering in brengen door het DNA en het ziekteverloop van een grote groep glaucoompatiënten in kaart te brengen en uit te wisselen.

Hun doel: mensen met een laag risico geruststellen en degenen met een hoog risico beter in de gaten houden om op tijd in te kunnen grijpen. Daarnaast kan hiermee al van tevoren bepaald worden welke behandeling bij een patiënt het beste aan zal slaan.

*UMC Groningen, Erasmus MC, UMC Nijmegen, Maastricht UMC, Netherlands Institute for Neurosciences (NIN)

Groot onderzoek naar glaucoom

Met steun van het Oogfonds kon het in 2012 opgestarte verzamelen van DNA dit jaar succesvol worden afgerond. Het verzamelde DNA van drieduizend in detail beschreven glaucoompatiënten was een belangrijk aspect bij het binnenhalen van een grote Europese subsidie. Daardoor kan er nu daadwerkelijk onderzoek met het verzamelde erfelijk materiaal plaatsvinden!