Slechtziend jongetje aan het spelen

Subsidie

Terug

Onderzoekers kunnen aankloppen bij het Oogfonds voor financiering van medisch wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes. Daarnaast kunnen organisaties een aanvraag indienen op het gebied van voorlichting en toegankelijkheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de meest voorkomende oogziekten, zoals glaucoom, maculadegeneratie en retina pigmentosa. Ook wordt bijgedragen aan onderzoek naar blindheid en slechtziendheid als gevolg van diabetes.

Voor het toekennen van subsidies voor medisch wetenschappelijk onderzoek werkt het Oogfonds samen met andere fondsen in 'Uitzicht', een samenwerkingsverband van meerdere fondsen die subsidies verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van slechtziendheid en blindheid.

Dit voorkomt dat subsidieaanvragers bij meerdere fondsen tegelijk aanvragen moeten indienen. Bovendien wordt de kwaliteit van de onderzoeken waaraan subsidie wordt toegekend, extra getoetst.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie voor wetenschappelijk onderzoek is te vinden op www.uitzicht.nl.

Verbetering kwaliteit van leven

Subsidieaanvragen ter verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking kunnen ingediend worden bij het Oogfonds. Het bureau bereidt de aanvragen voor en onderzoekt (eventueel met inschakeling van externe deskundigen) de kwaliteit van de projecten.

Afhankelijk van de omvang van het project en/of het toe te kennen bedrag, kan de directeur besluiten projecten voor te leggen aan de raad van toezicht. Na afronding van het project, presenteert de subsidieontvanger een inhoudelijke en financiële rapportage waarna het project definitief afgerond kan worden. Voor het aanvragen van subsidie moet een aanvraagformulier ingevuld worden. Deze aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur. Het aanvragen van subsidie dient te worden gedaan volgens de richtlijnen.