08 oktober 2019

Zienswijzer

Waar beleving en bewustwording samenkomen

Kijken en musea lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe kun je je door al het moois dat een museum te bieden heeft, laten raken als je blind of slechtziend bent? Met deze vraag gingen zo'n 40 Zienswijzen op pad.

Gezamenlijk kozen ze een selectie Nederlandse musea uit die ze graag met hun eigen visuele beperking op persoonlijke wijze wilden ontdekken. Van ieder museumbezoek maakte elke Zienswijze een belevingsverslag en alle ervaringen zijn gebundeld in de Zienswijzer. Zo helpen museumbezoekers met een visuele beperking musea graag verder op weg naar inclusie. De Zienswijzer is een krachtig voorbeeld van een mooie stap in die richting. De Zienswijzer laat ook zien dat samenwerken van waarde is en dat je verder komt als je elkaar de weg wijst.

De Zienswijzer werd op 8 oktober 2019 door Zienswijze Séverine Kas overhandigd aan de voorzitter van de Museumvereniging Irene Asscher-Vonk.

Bekijk de webtoegankelijke versie van de Zienswijzer

Zienswijzen is een spin-off van de RAAK Stimuleringsprijs (www.raakstimuleringsprijs.nl). Zienswijzen is een project van het Oogfonds, het Van Abbemuseum en Stichting Dedicon en wordt mede mogelijk gemaakt door Bartiméus Fonds, Stichting Novum, Gelderse Blinden Stichting, Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, Stichting Blindenhulp en Stichting Blinden-Penning, Stichting Licht en Liefde en Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.