De Oogstraat

Terug

Op initiatief van het Oogfonds is in 2015 een samenwerking ontstaan tussen de verschillende patiëntenverenigingen in de vorm van de Oogstraat.

Gezamenlijk geven we voorlichting aan het Nederlandse publiek over (het herkennen van) oogziektes en leven met een visuele beperking.

De Oogstraat is in 2017 jaar aanwezig op de Gezondheidsbeurs 2 t/m 5 februari en de 50Plus beurs 19 t/m 23 september in de Jaarbeurs in Utrecht.

De samenwerkende patiëntenverenigingen

Oogvereniging | Leven en werken met een oogaandoening | www.oogvereniging.nl

MaculaVereniging | Maculadegeneratie en dan verder | www.maculavereniging.nl

Vereniging Oog in Oog | Het zien met één oog | www.ver-ooginoog.nl

Hoornvlies Patiënten Vereniging | Van patiënten voor patiënten met een hoornvliesaandoening | www.oogvooru.nl

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond | Samen zien, samen zijn | www.ncd-bond.nl

Logo's Oogpatiëntenverenigingen