Oogarts doet oogonderzoek

Aanknopingspunten voor behandeling diabetische retinopathie

Terug

Erasmus Medisch Centrum  |  Rotterdam  |  Dr. W.A. Dik

Diabetische retinopathie (DR) is een ernstige complicatie van diabetes waar (nog) geen goede therapeutische of preventieve behandeling voor is. De komende jaren zullen steeds meer mensen diabetes krijgen.

Diabetische retinopathie is zeer invaliderend voor de patiënt en het brengt ook hoge kosten voor de gezondheidszorg met zich mee. Het voorkomen van deze diabetescomplicatie is ons daarom heel veel waard.

Nu lijkt het serumeiwit Lp(a) het ontstaan of verloop van DR te beïnvloeden, maar hoe is onbekend. Het Oogfonds financiert onderzoek naar de rol en het effect van Lp(a).