01 december 2019

Behandeling van oogziekte CACD

Als je een oogaandoening hebt, wil je graag weten hoe de ziekte zich zal ontwikkelen. Ook voor de arts is dat van groot belang, want de behandeling kan er op worden afgestemd. Een voorbeeld van een onderzoek dat moet leiden tot een beter begrip over de ontwikkeling van een oogziekte, is dat van arts-onderzoekers Hoyng en Den Hollander.

De oogziekte waar zij zich nu op richten, is CACD (centrale areolaire choroïdale dystro-fie). Het onderzoek zal onmisbare informatie opleveren voor het ontwikkelen van een behandelmethode (gentherapie). En ook inzichten voor behandeling van droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Bij de onderzochte oogziekte gaan de zenuwcellen in het netvlies steeds verder achteruit. Gewoonlijk openbaart de aandoening zich bij jongvolwassenen. De aandoening treft in het begin vooral de kegeltjes in het oog, maar later raken ook de staafjes beschadigd. Met de kegels zie je overdag kleur en scherp. Met de staafjes zie je in het donker. Wanneer de kegeltjes en staafjes worden aangetast, kun je steeds minder zien, met vaak blindheid tot gevolg.

In dit onderzoek wordt uitgezocht wat belangrijk is voor de bescherming tegen fouten in het betrokken gen. Dat kan leiden tot de behandeling die er nu nog niet is. Behalve het uitgebreid onderzoeken van mensen met de oogziekte, wordt ook gekeken naar hun familieleden zonder de oogziekte. Van beide groepen worden allerlei gegevens verzameld, zodat we ontdekken welke leefstijl en voedingsmiddelen een beschermend effect hebben. En of genetische factoren eraan bijdragen. Vervolgens wordt gekeken met welke combinatie van onderzoeken het beste het verloop van de oogziekte kan worden voorspeld en uiteindelijk behandeld. Naar verwachting zal dit onderzoek vier jaar duren.