De weg naar een leven zonder glaucoom

Terug

Door onderzoeksteam ErasmusMC Rotterdam 

Wereldwijd is glaucoom verantwoordelijk voor onomkeerbare blindheid. De verwachting is dat dit aantal steeds verder zal toenemen. Momenteel is de behandeling gebaseerd op de belangrijkste en enige beïnvloedbare risicofactor voor glaucoom: het verlagen van de oogdruk. Toch ondervindt de meerderheid van de patiënten achteruitgang in hun gezichtsveld. Daarom is het van cruciaal belang om nieuwe behandelmethoden tegen glaucoom te vinden.   

Onderzocht wordt of de omgevingsfactoren, bijvoorbeeld voedingsstoffen en genetische factoren een rol kunnen spelen bij de behandeling van glaucoom. Dat is momenteel nog onbekend. Dit onderzoek wil deze kenniskloof verkleinen. In het laatste decennium hebben we verschillende genen voor glaucoom geïdentificeerd, maar hun interactie met omgevingsfactoren en invloed op de behandeling van glaucoom is onduidelijk. Bovendien kan het effect van medicatie of voedingsstoffen worden beïnvloed door de genetische aanleg van een persoon. Om nieuwe behandelingen voor glaucoom te kunnen ontwikkelen zullen we een vier-stappen aanpak uitvoeren door onderzoeksgegevens te combineren met de kennis over glaucoompatiënten die de polikliniek bezoeken. De remmende effecten worden beoordeeld door de oogdruk, zenuwvezel laag (RNFL-dikte) van het oog te analyseren, en het risico op het daadwerkelijk ontwikkelen van glaucoom.

Door de resultaten van deze stappen te integreren, kunnen nieuwe therapeutische doelen voor glaucoom worden onderzocht. Het zal ons in staat stellen een genetisch profiel te creëren voor glaucoompatiënten dat nuttig zal zijn voor meer gepersonaliseerde geneeskunde: we kunnen glaucoompatiënten beter adviseren over hun gebruik van medicatie en voedingsgewoonten op basis van hun genetisch profiel. Bovendien is het bewustzijn dat systemische medicatie en / of voeding glaucoom kan beïnvloeden belangrijk voor juiste besluitvorming door artsen en andere zorgverleners.