01 november 2020

Een holistische benadering van kinderuveïtis

De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht doet in samenwerking met het Helmholtz Ooginstituut in Moskou een onderzoek naar het vasculair systeem van patiënten met kinderuveïtis. Kinderuveïtis is een ernstige, inwendige oogziekte die moeilijk te behandelen is. Bij een derde van deze kinderen leidt de aandoening tot permanent gezichtsverlies.

In Nederland lijden ongeveer 5.000 kinderen aan verschillende vormen van uveïtis. De meerderheid van deze kinderen heeft de niet-infectieuze variant. Soms gaat deze samen met jeugdreuma. Er is nog weinig bekend over kinderuveïtis. Wel weten we dat veel van deze kinderen ernstige ontstekingen en/of lekkage van bloedvaten in het netvlies hebben. Wij vroegen ons af of de bloedvaten elders in het lichaam ook afwijkend zijn.
 

In kaart brengen van kleine bloedvaten in en buiten het oog

Met dit onderzoek brengen we de gezondheid van het vasculair systeem bij kinderen met uveïtis in kaart. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel doen we oogheelkundig onderzoek en metingen bij 150 kinderen. 100 van deze kinderen hebben niet-infectieuze uveïtis zonder jeugdreuma, 25 kinderen hebben deze vorm van uveïtis met jeugdreuma en 25 gezonde kinderen vormen de controlegroep. We kijken naar de kleine bloedvaten in de ogen en nagelriemen van de kinderen. Daarbij richten we ons zowel op de uiterlijke kenmerken als de functie van die bloedvaten.
 

Vasculaire biomarkers

Het tweede deel van het onderzoek gebeurt met biologisch materiaal uit de ogen van ongeveer 200 kinderen. Dat materiaal ligt al in de Biobank in Nederland en in die van het ooginstituut in Moskou. We gebruiken het materiaal om biologische factoren te analyseren die de vaatfunctie beïnvloeden, de zogenaamde vasculaire biomarkers. We hopen unieke vasculaire biomarkers te vinden die ons begrip van de ontstaanswijze van uveitis op kinderleeftijd vergroten.

Met dit onderzoek willen we enerzijds de kennis van kinderuveïtis verbreden en anderzijds de huidige diagnostiek en behandelstrategieën verbeteren. We hopen beter inzicht te krijgen in de prognose en een stap te zetten naar meer holistische, persoonsgerichte behandelingen.