Meisje van twaalf dat blind is door retinoblastoom

Minder screenings voor kinderen met kans op oogkanker (retinoblastoom)

Terug

VUmc | Prof. dr. Annette Moll

Retinoblastoom is een zeldzame kwaadaardige oogtumor op het netvlies die enkel voorkomt bij jonge kinderen tot vijf jaar. De behandeling is erg ingrijpend en kan bestaan uit chemotherapie, bestraling, bevriezing, lasertherapie en enucleatie (het oog verwijderen). Retinoblastoom komt voor in een erfelijke vorm (40%) en een niet erfelijke vorm (60%).

Minder screenings = minder stress

Op dit moment worden álle kinderen die risico op retinoblastoom hebben (kinderen waarvan een ouder, broer of zus retinoblastoom heeft gehad) tot hun vierde levensjaar regelmatig gescreend. Dat heeft twee nadelen:

  • Screenings vinden doorgaans plaats onder narcose. Narcose bij zeer jonge kinderen kan schadelijk zijn.
  • De vele screenings zijn stressvol voor de kinderen en hun ouders.

Met DNA-onderzoek, waarvoor internationaal wordt samengewerkt met instituten over de hele wereld, willen onderzoekers van het VUmc bepalen welke kinderen genetisch een hoog risico lopen en welke een laag risico. Zo hoeft een deel van de kinderen voortaan minder gescreend te worden.

Zo wordt gezorgd voor optimale diagnostiek en behandeling, minder schade én minder stress.