Oogarts doet oogonderzoek

Nieuwe meetmethode voor uitval gezichtsveld

Terug

Universiteit Utrecht |  Dr. A.F. Fracasso

Perimetrie (gezichtsveldonderzoek) is een essentieel onderdeel van oogheelkundig onderzoek. Het brengt de uitval van het gezichtsveld in kaart. Veel (oog)ziekten veroorzaken afwijkingen in het gezichtsveld, zoals retinitis pigmentosa, maculadegeneratie, beroertes en tumoren.

Er zijn verschillende manieren om gezichtsveldonderzoek te doen. Alle meetmethoden die nu worden gebruikt, vragen tijd, concentratie en energie van de patiënt. Daardoor mislukken de metingen vaak. Vooral bij kinderen en verstandelijk gehandicapten. Juist bij deze laatste groep patiënten is het risico op afwijkingen in het gezichtsveld groot.

Myeline

De Universiteit Utrecht is een studie gestart met als doel een nieuwe perimetriemethode te introduceren om het gezichtsveld te beoordelen. Deze nieuwe methode is gebaseerd op de anatomie van de hersenen. En dan met name op de myelineverdeling in de hersenen. Myeline is een vettige beschermlaag om de uitlopers van zenuwcellen. 

Verondersteld wordt dat afwijkingen in het gezichtsveld terug te zien zijn in de myelineverdeling in de hersenen. Inmiddels zijn de hersenscantechnieken zodanig, dat met behulp van een geavanceerde MRI-scanner de myelineverdeling nauwkeurig kan worden gemeten. Het mooie is dat het gebruik van deze methode niet afhankelijk is van de medewerking van de patiënt. Bovendien kunnen de resultaten van het onderzoek ook informatie geven over de plasticiteit in de hersenen. Dat wil zeggen, in hoeverre de hersenen zich qua structuur en functie kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dit is een belangrijk vraagstuk in de oogheelkunde.

Deze studie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oogfonds.