Oogarts doet oogonderzoek

Ontwikkelen van een nieuwe therapie voor erfelijke netvliesdegeneratie

Terug

Radboud UMC  |  Nijmegen  |  A. Garanto

Door erfelijke netvliesdegeneratie wordt de gezichtsscherpte minder en neemt het vermogen in het donker te zien af. Het bemoeilijkt het dagelijkse leven van patiënten dus enorm.

Netvliesdegeneratie ontstaat doordat een specifiek gen (het IRD gen) foute informatie bevat. In dit onderzoek wordt gekeken of deze foute informatie uit het IRD gen gehaald kan worden, waarna de juiste informatie wordt teruggezet.

Als deze techniek werkt dan kunnen we de progressie van netvliesdegeneratie stoppen en mogelijk ook de visuele functie verbeteren.