Oogarts doet oogonderzoek

Voorspellingsmodel voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Terug

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam  |  Mw. Prof. C.C.W. Klaver

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een ziekte van het oog waarbij er schade ontstaat aan de gele vlek, ook wel de macula genoemd. Hierdoor gaat de gezichtsscherpte achteruit wat problemen geeft met onder andere lezen en het herkennen van gezichten. Deze schade is tot op dit moment onomkeerbaar.

Tijdens het voorstadium (vroege LMD) kunnen er op het netvlies al wel afwijkingen gezien worden door de oogarts, maar meestal geven deze (nog) geen klachten.

Er zijn nieuwe therapieën in ontwikkeling die in een vroeg stadium ingrijpen om het onomkeerbare eindstadium te voorkomen. Het is dan belangrijk te weten wie er behandeld moet worden om verdere progressie te stoppen. Hiervoor worden progressie modellen gebruikt.

Het Oogfonds financiert een studie die inzicht moet geven in de waarde van de bestaande commerciële modellen ten opzichte van een door het Erasmus MC ontwikkeld voorspellingsmodel dat is gebaseerd op drie bevolkingsonderzoeken.