Oogarts doet oogonderzoek

Wat werkt beter bij een lui oog: afplakken of videogames?

Terug

Erasmus Medisch Centrum  |  Dr. S.E. Loudon

Ongeveer 3% van de kinderen heeft een lui oog (amblyopie). Daarmee is amblyopie de meest voorkomende oogaandoening op kinderleeftijd. De standaard behandeling is, naast de juiste bril, het op jonge leeftijd enkele uren per dag afplakken van het goede oog. Toch houdt een derde van deze groep een lui oog. Dit vergroot de kans op problemen bij het lezen op latere leeftijd.

Vanuit de Verenigde Staten en Canada worden verschillende therapieën met videogames aangeprezen om amblyopie te behandelen. Deze games worden met beide ogen tegelijk gespeeld. Het luie oog krijgt een normaal beeld te zien en het goede oog een doffer beeld. Hierdoor wordt het kijken met beide ogen tegelijk gestimuleerd.

Verschillende studies tonen aan dat de games een positief effect hebben. De verbetering van het luie oog is beperkt (1,8 regels op de letterkaart bij gamen ten opzichte van 7 regels bij afplakken), maar wordt wel veel sneller bereikt (17 uur gamen ten opzichte van 142 uur afplakken). De resultaten van deze studies zijn echter niet betrouwbaar. De studies vergelijken namelijk de voorgeschreven afplaktijd met de gerealiseerde game-tijd, zonder dat de therapietrouw bij het afplakken elektronisch wordt gemeten. En die therapietrouw is niet optimaal, blijkt uit ander onderzoek. Slechts 50% van de kinderen komt de voorgeschreven afplaktijd na.

Daarom heeft het ErasmusMC een studie opgezet om het effect van beide behandelingen te meten mét elektronische registratie van de afplaktijd. Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door het Oogfonds en heeft als doel een betrouwbaar antwoord te geven op de vraag of gamen een snellere visusverbetering geeft dan afplakken.