Oog close-up

Toegankelijkheid oogfonds.nl

Terug

Toegankelijkheid oogfonds.nl

Deze website voldoet zoveel mogelijk aan de eisen van toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. We gaan daarbij uit van de verschillende meningen die er over een toegankelijke website bestaan. Er zijn uiteraard vaste basisvoorwaarden, zoals toetsenbordtoegankelijkheid, en daar voldoet de website aan.
Het is helaas niet mogelijk om alle onderdelen van de website toegankelijk te maken. Zo is de online Oogtest alleen bedoeld voor mensen die goed kunnen zien, omdat het doel daarvan is om mensen ervan bewust te maken dat ze (regelmatig) hun ogen moeten laten controleren als bepaalde vragen positief worden beantwoord. Als we deze Oogtest toegankelijk zouden maken, zou dat zijn doel volledig voorbijschieten. De oogziektesimulator is ook voor diezelfde doelgroep, om mensen die geen oogaandoening hebben te laten zien hoe het beeld van een oogziekte er uit kan zien.
Dit alles is er de reden voor dat wij geen keurmerk voor een toegankelijke website hebben.
Als je problemen hebt met deze website als het gaat om toegankelijkheid, dan horen wij dat graag want waar mogelijk doen wij dan uiteraard aanpassingen. Stuur hiertoe gerust een bericht naar mijnogen@oogfonds.nl. Bedankt alvast!

Naast Oogfonds.nl maken wij ook gebruik van twee actiewebsites: www.kominactie.oogfonds.nl en www.blindvoor1dag.nl. Deze websites worden standaard gemaakt door een bedrijf voor een zeer groot aantal goede doelen die evenementen organiseren. De leverancier doet er wat aan om deze websites toegankelijk te maken, maar de mate van toegankelijkheid is wel lager dan die van onze eigen website of van andere websites met een keurmerk. We maken toch gebruik van die actiewebsites omdat we zoveel mogelijk geld willen ophalen voor wetenschappelijk onderzoek en het voorkomen van oogziektes, slechtziendheid en blindheid en we te klein zijn en het te duur is om een dergelijke website zelf te ontwikkelen. Iedereen die problemen heeft met het gebruik van deze websites, kan contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar mijnogen@oogfonds.nl, dan helpen wij met het aanmaken van een actie.

Datzelfde geldt ook voor de website die wij gezamenlijk met patiëntenverenigingen aanbieden over het Oogcongres. We helpen graag om de aanmelding te voltooien. Bij het geven van hulp voor zowel de actiewebsites als voor het Oogcongres, is het soms niet te vermijden dat er aan de telefoon of per e-mail persoonlijke gegevens moeten worden doorgegeven. Uiteraard gaan wij daar zeer zorgvuldig mee om. Dat geldt in zijn algemeenheid voor privacygevoelige gegevens. Het Oogfonds is er dan ook trots op met het verkregen predicaat Goud voor het Privacywaarborg.