Oogarts doet oogonderzoek

Oog voor preventie

De online Oogtest

Een oogziekte moet zo snel mogelijk behandeld worden, maar wordt vaak pas in een laat stadium herkend.
Daarom heeft het Oogfonds de online Oogtest ontwikkeld.

Start de Oogtest

Deze online Oogtest is tot stand gekomen met advies van oogartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam en Radboudumc. De Oogtest is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. Alleen een deskundige kan oogafwijkingen vaststellen. Het Oogfonds kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de uitkomsten van deze online Oogtest. De Oogtest is bedoeld als preventiemiddel voor mensen die nog niet visueel beperkt zijn.