Oogarts doet oogonderzoek

Online Oogtest

Oogklachten en oogziektes komen vaker voor dan je denkt. En kunnen zelfs leiden tot slechtziendheid of blindheid. Hoe gezond zijn jouw ogen?

Start de Oogtest

Deze online Oogtest is tot stand gekomen met advies van oogartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam en RadboudUMC. De Oogtest is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. Alleen een deskundige kan oogafwijkingen vaststellen. Het Oogfonds kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de uitkomsten van deze online Oogtest. De Oogtest is bedoeld als preventiemiddel voor mensen die nog niet visueel beperkt zijn en voldoet daarom niet aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid.