Oog close-up

Privacyverklaring

Terug

Privacyverklaring Oogfonds

Laatst aangepast op 1 januari 2021

Het Oogfonds respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt je op de hoogte hoe het Oogfonds omgaat met je persoonsgegevens. De privacyverklaring is geldig voor alle activiteiten en voor alle websites in beheer van het Oogfonds.Heb je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen, dan kun je terecht bij de contactpersoon gegevensbescherming, John van Duin, via mijnogen@oogfonds.nl

Wat staat er in deze verklaring?

1. Hoe waarborgen wij je privacy?

2. Veiligheid van jouw persoonsgegevens

3. Waarom leggen we gegevens vast?

4. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

5. Papieren gegevens

6. Verwerkersovereenkomsten

7. Wat zijn je rechten?

8. Machtiging

9. Wijzigingen laten doorgeven aan samenwerkingspartners  

10. Privacy van minderjarigen

11. Verwijzingen naar andere websites

12. Cookies

13. Retargeting

14. Gegevenskoppeling/profilering

 

1. Hoe waarborgen wij je privacy?

 • Alle medewerkers van het Oogfonds hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) afgegeven en zijn contractueel gebonden aan geheimhouding. Ook tekent elke medewerker het privacy- en informatieveiligheidsprotocol van het Oogfonds. Medewerkers van het Oogfonds krijgen regelmatig training over het omgaan met persoonsgegevens. 
 • Het Oogfonds houdt zich uiteraard aan de wettelijke richtlijnen zoals bepaald in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en aan de Europese en Nederlandse e-privacy wetgeving die via richtlijnen van brancheorganisatie DDMA in 2020 van kracht is geworden.
 • We zijn een door het CBF erkend goed doel en we zijn lid van branchevereniging Goede Doelen Nederland. We volgen de richtlijnen op het gebied van privacy en 'goed bestuur' van deze brancheverenigingen.
 • We zijn ook lid van de branchevereniging voor marketing en data DDMA en houden ons aan hun richtlijnen.
 • Het Oogfonds zal nooit persoonsgegevens verkopen, verhuren of weggeven. Bedrijven die we inschakelen om ons te helpen bij het behalen van onze doelstellingen, hebben altijd een verwerkersovereenkomst met het Oogfonds waarin de privacy en veiligheid van persoonsgegevens worden gegarandeerd.
 • We werken voor fondsenwerving alleen samen met partijen die het Postfilter en het Bel-me-niet Register in acht nemen.

2. Veiligheid van jouw persoonsgegevens

Het Oogfonds zal alles in het werk stellen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens optimaal te garanderen. Het Oogfonds heeft de juiste technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. De toegang tot persoonsgegevens is alleen via persoonlijke inlognamen met wachtwoorden toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie. Al je gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze medewerkers van de donateursadministratie) hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Als je telefonisch contact opneemt met het Oogfonds voor het laten aanpassen van je gegevens, kan de Oogfondsmedewerker die je telefoontje beantwoordt naam- en adresgegevens opzoeken in ons databasesysteem om via die weg de gewenste wijzigingen door te geven aan de donateursadministratie. Op die manier zijn we er zeker van dat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn en worden gegevens op een veilige manier doorgegeven. We gebruiken daar bijvoorbeeld nooit e-mail voor.

Onze donatiepagina beveiligt betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan meldt de internetbrowser meestal links van het webadres dat je op een veilige site bent.

3. Waarom leggen we gegevens vast?

Zowel voor administratieve redenen (zoals het kunnen verwerken van betalingen) als om contact te kunnen onderhouden met donateurs en anderen die informatie willen over bijvoorbeeld oogaandoeningen en wetenschappelijk onderzoek, hebben we persoonlijke gegevens nodig. Dat zijn gegevens gerelateerd aan je naam, persoonlijke identiteit, adres, e-mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer, donaties en interesse. We hebben dat vastgelegd in een verwerkingsregister. Dat is een lijst inclusief bewaartermijnen en grondslag van bewaren (waarom wij de gegevens bewaren).

Niet-persoonsgegevens over het gebruik van de websites en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit, legt het Oogfonds vast om onder meer te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites van het Oogfonds gebruiken. Doel daarvan is dat we zowel de website kunnen verbeteren als een zinvolle website-ervaring kunnen bieden.

4. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

In verband met mogelijke administratieve acties worden gepersonaliseerde gegevens van relaties die niet meer actief zijn bij het Oogfonds, een bepaalde periode bewaard. Denk aan zaken als het op verzoek terugstorten van giften en het verwerken van nalatenschappen (indien van toepassing). Na die termijn worden gegevens totaal geanonimiseerd bewaard, zonder enig persoonlijk kenmerk. De bewaartermijnen:

 • Relaties die opzeggen of overleden zijn én relaties die 3 jaar niet meer hebben gedoneerd of anderszins activiteiten bij het Oogfonds hebben (zoals abonnement nieuwsbrief): maximaal 2 jaar voor gedetailleerde informatie zoals donatiebedragen, gegevens van machtigingen enzovoort. Daarna wordt detailinformatie verwijderd en worden alleen totalen van giften anoniem bewaard.

5. Papieren gegevens

Persoonsgegevens die wij op papier kunnen krijgen zijn machtigingen en ingevulde bonnen om bijvoorbeeld folders of ander informatiemateriaal aan te vragen. Op ons kantoor hebben wij maatregelen genomen om dit soort papieren met persoonlijke gegevens, te beveiligen. Machtigingen die zijn opgezegd, worden binnen twee jaar vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf dat hiertoe volledig gecertificeerd is.Vanaf 2021 worden papieren machtigigingen uitsluitend nog door middel van scans in onze beveiligde database bewaard en worden de papieren versies binnen drie maanden vernietigd.

6. Verwerkersovereenkomsten

De gegevens van relaties van het Oogfonds worden zo nodig op beveiligde wijze doorgegeven aan bedrijven die het mogelijk maken dat wij fondsen kunnen werven en voorlichting kunnen geven. Denk aan het printen van donateursbrieven, het versturen van informatiefolders, het geven van voorlichting of donatievragen per telefoon, enzovoort. Met elke leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Adresbestanden die leveranciers nodig hebben om een opdracht van het Oogfonds uit te voeren, worden binnen twee tot vier weken vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn.

Gegevens worden alleen in Europa opgeslagen. Waar gebruik wordt gemaakt van software van  leveranciers uit de Verenigde Staten, wordt als extra een overeenkomst getekend dat zij zich houden aan de Europese privacywetgeving GDPR (AVG). In 2020 is de overkoepelende overeenkomst hiervoor tussen Europa en de Verenigde Staten stopgezet. Daarom worden gegevens die eventueel in de Verenigde Staten kunnen worden opgeslagen, uitsluitend versleuteld opgeslagen zodat niemand er verder bij kan.

7. Wat zijn je rechten?

Je hebt vanuit de AVG verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Elk verzoek handelen we binnen vier weken af. Je kan hiervoor terecht op het rechtenformulier op onze website en door contact opnemen via mijnogen@oogfonds.nl. Telefonisch kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 030-29 66 999. Je kunt dan een terugbelverzoek achterlaten.

Heb je een klacht aangaande je rechten of de wijze waarop het Oogfonds met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je uiteraard terecht bij het Oogfonds en daarnaast bij de Authoriteit Persoonsgegevens.

 • Recht op correctie. Je hebt het recht om gegevens over jouzelf die bij ons worden bewaard, te laten aanpassen. Dan kan via het Contact op maat-formulier en via het Verhuisformulier

 • Recht op inzage. Je kunt vragen om een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons worden bewaard. Dat kan via het rechtenformulier op onze website, per e-mail naar mijnogen@oogfonds.nl of telefonisch naar 030-29 66 999. Als na onderzoek inderdaad blijkt dat er gegevens van jou bij ons zijn opgeslagen en we hebben vastgesteld dat de gegevens zijn opgevraagd door degene van wie ze zijn, maken we een overzicht op papier waarop je gegevens staan. Dit overzicht wordt per post verstuurd. Wij versturen nooit persoonlijke gegevens per e-mail.

 • Recht op verzet. Je hebt zelf de regie over hoe wij met elkaar contact hebben door je wensen aan te geven via het Contact op maat-formulier,door een bericht te sturen naar donateur@oogfonds.nl of te bellen naar 030-29 66 999. We hebben contact zoals jij dat wenst: wel of geen post, hoe vaak een nieuwsbrief, wel of geen donatievragen via telefoon of e-mail, enzovoort. Je kunt ook aangeven dat je niet wil dat wij je bankrekeningnummer op acceptgiro's of machtigingen voorprinten of dat wij een profiel maken vanuit je gegevens. Voor administratieve redenen (bijvoorbeeld als er een onduidelijkheid is met een machtiging) kunnen we altijd wel contact opnemen.

 • Recht op beperking. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te blokkeren. Dan blijven ze opgeslagen maar wordt er niets mee gedaan. Het kan worden aangevraagd via het rechtenformulier op de website of door telefonisch of per e-mail contact op te nemen. 

 • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om alle persoonsgegevens over jou uit ons bestand te laten verwijderen. Het kan zijn dat we daarna gegevens anoniem bewaren voor statistische doeleinden. Die gegevens zijn op geen enkele wijze meer in verband te brengen met persoonsgegevens. Aanvragen kan via het rechtenformulier op onze website, per e-mail of telefonisch.

 • Recht op overdraagbaarheid. Je hebt het recht om je persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Aanvragen kan via het rechtenformulier op de website, per e-mail naar donateur@oogfonds.nl of telefonisch.

8. Machtiging

Als je een machtiging (overeenkomst) afgeeft om onze doelstellingen mogelijk te maken, sturen wij altijd een bevestiging met alle benodigde gegevens. Hiermee voldoen we maximaal aan de eisen van de banken hieromtrent. Een machtiging wordt vanwege kostenbesparing bij voorkeur per e-mail verstuurd. Als wij geen e-mail adres krijgen of als je de bevestiging per post wil, sturen we de bevestiging uiteraard per post. 

Een machtiging opzeggen kan via het Contact op maat-formulier, per e-mail naar donateur@oogfonds.nl of door te bellen naar 030-29 66 999.

9. Voormalige samenwerkingspartners

Omdat wij in 2019 gefuseerd zijn met het Maculafonds en het Glaucoomfonds, zijn van rechtswege alle gegevens van donateurs van deze fondsen, opgenomen in ons bestand. Uiteraard wordt met deze gegevens met dezelfde zorgvuldigheid omgegaan. Zo is er geen uitwisseling van persoonsinformatie met Maculavereniging of Oogvereniging. Wel kan iemand zelf bij ons aangeven lid te zijn van de Maculavereniging en dat wordt ook opgeslagen in ons bestand. Dit gegeven wordt aangewend als extra zekerheid dat de donatie wordt besteed aan maculaonderzoek. Als iemand geen lid meer is, kan hij of zij dat desgewenst zelf doorgeven aan het Oogfonds.

10. Privacy van minderjarigen

Het Oogfonds stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Binnen de websites van het Oogfonds vallen ook zij onder het reguliere privacybeleid. Waar mogelijk (indien leeftijd bij ons bekend is) of op verzoek verwijderen we gegevens van minderjaren uit ons bestand. Dat is er ook de reden van dat we bij gelegenheid vragen om een geboortedatum. We geven echter het advies aan ouders en voogden om de internetactiviteiten van kinderen te reguleren.

11. Verwijzingen naar andere websites

De websites en het informatiemateriaal van het Oogfonds kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring heeft geen betrekking op die websites. Het Oogfonds zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijk privacy-beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

12. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet, wanneer je deze website bezoekt. Een cookie kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die je bezoekt te traceren.

Het Oogfonds maakt op haar website gebruik van cookies met de volgende drie doelen:

 • Functioneel: om het inloggen op en navigeren door de website mogelijk te maken. Ook wanneer je een pagina via sociale media deelt, wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie. De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd, wordt niet aan derden verstrekt. Deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.
 • Personalisatie / optimalisatie: om op basis van surfgedrag relevante pagina’s te tonen. Het Oogfonds gebruikt ook cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, zo kan de website zo optimaal mogelijk worden ingericht. Deze cookie wordt bij bezoek aan Oogfonds.nl geplaatst op de browser van de bezoeker en krijgt een uniek nummer mee. Dit nummer kan worden herkend waardoor het Oogfonds passende informatie kan tonen op de website waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd, wordt niet aan derden verstrekt. Deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.
 • Analyse: om het gebruik van de website te meten en analyseren. Voorbeeld: meten van aantal bezoekers van een pagina. Deze informatie is altijd anoniem, dus welke pagina u bezoekt is niet herleidbaar. De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie verzamelen over jouw gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres). Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om te rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.

Als bijlage staat achteraan deze privacyverklaring een lijst met alle cookies die het Oogfonds inzet.

Cookie-instellingen aanpassen en cookies verwijderen

Je cookie-instellingen kun je altijd aanpassen via de link op de homepage naar de cookie-instellingen. 

Als je niet wil dat het Oogfonds cookies plaatst op je apparaat, kun je gebruik van cookies ook weigeren via de instellingen of opties van je browser. Je moet de instellingen van elke browser en elke computer afzonderlijk aanpassen. Cookies verwijderen kan ook via de browser. De onderstaande koppelingen brengen je direct naar de gebruikershandleiding van je browser. Wanneer je de cookie-instellingen voor Oogfonds aanpast, kunnen sommige onderdelen van de website vervolgens mogelijk niet meer correct worden gebruikt.

13. Retargeting

Het Oogfonds maakt voor haar website soms gebruik van het zogenaamde retargeting. We gebruiken deze techniek om het online aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes, doelen en producten van het Oogfonds op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het Oogfonds is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig geanonimiseerd. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

14. Gegevenskoppeling/profilering

Het Oogfonds maakt gebruikt van gegevenskoppeling waarbij kennis die we van jou kunnen hebben, verzameld door gegevens die je kenbaar maakt op de website of via andere kanalen, wordt  samengevoegd. Dit doen we omdat we iemand willen kunnen benaderen op een manier waarop dat voor iemand interessant is. Bijvoorbeeld: iemand die interesse heeft in maculadegeneratie, heeft er vaak geen behoefte aan om informatie over glaucoom te ontvangen. We doen dat ook omdat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat je informatie krijgt, waar je niets aan hebt. Dat bespaart kosten. Deze profilering gebeurt deels automatisch en deels via analyses.

Een voorbeeld. Als iemand een folder op de website aanvraagt, wordt via een geprogrammeerde contactstrategie opvolging aan de aanvraag gegeven. Ontvanger kan zich hiervoor elk moment afmelden. In elk e-mail bericht zit een afmeldlink. Dit proces heeft twee doelen: fondsenwerving en voorlichting. Als je in dit voorbeeld alleen de folder wilt aanvragen en verder geen e-mail contact wenst, dan kan dat door tijdens het aanvraagproces niet het betreffende opt-in vakje aan te kruisen. Je hebt dus zelf de regie.

Je kan altijd kenbaar maken dat je niet wil dat je gegevens worden gebruikt om een profiel te maken. Dat kan via het Contact op maat-formulier, mijnogen@oogfonds.nl of door telefonisch contact op te nemen.

Wijzigingen privacyverklaring

Het Oogfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.

Stichting Oogfonds Nederland (kortweg Oogfonds)
Churchilllaan 11 / 16e etage
3527 GV Utrecht
030-29 66 999
mijnogen@oogfonds.nl

www.oogfonds.nl

 

Bijlage: overzicht cookies

First party cookies

#

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

1

PHPSESSID

Deze cookie houdt gedurende het bezoek bij welke pagina’s je

bezoekt en de gedane

zoekopdrachten.

Oogfonds, Partout d.n.a.

Duur van de sessie

2

Disease

Deze cookie onthoudt welke oogziekte je hebt geselecteerd binnen de Oogziekte Simulator, zodat de simulatie bij het navigeren naar andere pagina's zichtbaar blijft.

Oogfonds, Partout d.n.a.

Duur van de sessie

3

acceptCookie

Deze cookie helpt bij de interactie met de cookie-melding, bevat een ‘opt_in’ of ‘opt_out’ status, waarmee Google Tag Manager o.b.v. deze waarden 3rd party tracking kan toevoegen.

Oogfonds, Partout d.n.a.

1 jaar

 

Analytics cookies

#

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

1

_ga

 

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Oogfonds, Partout d.n.a.

2 jaar

2

_gat

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken t.b.v. customization.

Oogfonds, Partout d.n.a.

10 minuten

3

__utma

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

Oogfonds, Partout d.n.a.

2 jaar vanaf

4

__utmt

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken.

Oogfonds, Partout d.n.a.

10 minuten

5

__utmb

Deze cookie bepaalt een nieuwe sessie / bezoek

Oogfonds, Partout d.n.a.

30 minuten

6

__utmc

In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt

Oogfonds, Partout d.n.a.

Einde browsersessie

7

__utmz

Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals google, facebook etc.

Oogfonds, Partout d.n.a.

6 maanden

8

__utmv

Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele.

Oogfonds, Partout d.n.a.

2 jaar

9

gtm_auth

Via Google Tag Manager worden

tags ingesteld op de pagina's die Oogfonds in staat stelt om het gedrag van de gebruiker meetbaar te maken.

Oogfonds, Partout d.n.a.

Einde sessie

 

10

gtm_debug

11

gtm_preview

12

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_goal_GOAL_ID

Deze cookie wordt aangemaakt als er een doel wordt gegenereerd in VWO.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

100 dagen

13

_vis_opt_test_cookie

Dit is een tijdelijke sessie cookie die wordt gegenereerd om te kijken of de browser cookies accepteert of niet.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

Sessieduur

14

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi

Deze cookie wordt gegenereerd wanneer een gebruiker voldoet aan een specifieke combinatie binnen een VWO test. Deze cookie zorgt er voor dat een gebruiker dezelfde variant blijft zien als eerdere sessies op dezelfde pagina.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

100 dagen

15

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_exclude

Deze cookie wordt gegenereerd wanneer een gebruiker uitgesloten is van een VWO test.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

100 dagen

16

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_split

Deze cookie wordt gegenereerd tijdens een Split URL test binnen VWO.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

100 dagen

17

_vis_opt_s

Deze cookie detecteert of een gebruiker nieuw is of een terugkerende bezoeker is voor een VWO test.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

100 dagen

18

_vwo_uuid

Deze cookie gegenereert een uniek ID voor elke bezoeker en wordt gebruikt voor de rapportage van de sementatie feature van VWO.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

100 dagen

19

_vis_opt_out

Deze cookie achterhaalt dat een gebruiker zich heeft uitgeschreven voor deelname aan een VWO test.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

10 jaar

20

EXPERIMENT ID

Deze cookie wordt gebruikt om het ID van de VWO test te achterhalen.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

100 dagen

21

GOAL ID

Deze cookie wordt gebruikt om het ID van het VWO doel te achterhalen.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

100 dagen

22

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi cookie

Deze cookie wordt gebruikt om aan te geven of de gebruiker in de variatie- of controlegroep van de VWO test zit.

Oogfonds, Partout d.n.a., VWO

100 dagen

 

Third party request cookies

#

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

1

mtc_id

Oogfonds gebruikt Webmecanik Automation marketingplatform om bezoekersnavigatie op de site bij te houden, informatie over hun voorkeuren te verzamelen en formulieren op de site te beheren. Webmecanik Automation slaat informatie op over de pagina's die u bezoekt, de duur van het bezoek, de pagina's van herkomst, ect.

Oogfonds, Partout d.n.a.,Webmecanik

sessieduur

2

mtc_sid

Zie vorige

Oogfonds, Partout d.n.a.,Webmecanik

sessieduur

3

mautic_session_id
 

Zie vorige

Oogfonds, Partout d.n.a.,Webmecanik

1 jaar

4

mautic_referer_id

Zie vorige

Oogfonds, Partout d.n.a.,Webmecanik

1 jaar

5

mautic_focus_x

x wordt vervangen door een cijfer (een ID). Staat de weergave van pop-in op de website toe.

Oogfonds, Partout d.n.a.,Webmecanik

nooit