Help mee om erfelijke blindheid te voorkomen

Blijf zien waar je van houdt!

1.200.000 mensen met een oogprobleem in Nederland
300.000 Nederlanders zijn slechtziend of zelfs blind
50% van oogaandoeningen is te voorkomen door preventie en voorlichting

myopie/bijziendheid

Uit onderzoek is duidelijk dat ouders nog niet voldoende bekend zijn met myopie, de risico’s ervan en de 20-20-2-regel.

Als reactie op de uitkomsten van het onderzoek en de groeiende myopiecijfers heeft het Oogfonds een podcast gelanceerd om ouders te informeren over myopie, de gevolgen van te veel dichtbij-schermgebruik en wat je eraan kunt doen om myopie te voorkomen.

Lees verder

‘Ik gun het niemand’

Irmy was bij een vriendin thuis toen ze plots slechter kon zien. ‘Het was net of iemand fel licht in mijn ogen scheen. Ik keek naar mijn vriendin en besefte: ik zie jou niet.’

Ze bezocht dezelfde dag een opticien. Ze bleek met haar ene oog nog maar 30% te zien, en haar andere ook was ook niet in orde. ‘Ik belde mijn man Jacques. En ik kon aan hem horen dat hij wit wegtrok.’

Lees het verhaal van Irmy

‘Samen kunnen we mijn ziekte bij anderen voorkomen’

Wikke verloor in korte tijd vrijwel al zijn zicht door de erfelijke oogziekte van Leber. ‘Ik wil weten wat de ziekte bij mij heeft veroorzaakt. En helpen om het bij anderen te voorkomen.’

Bekijk video over Wikke

Lees het verhaal van Wikke

‘Niet meer kunnen lezen…een schrikbeeld’

Ronald Giphart, één van Nederlands bekendste en veelzijdigste schrijvers, zet zich in voor het vergroten van de bekendheid van de oogziekte maculadegeneratie (MD) en het werven van fondsen voor het Oogfonds.

Lees verhaal van Ronald

Sinds zijn vijftiende is Daan de Kort (30) nagenoeg blind. Toch heeft hij als Tweede Kamerlid een plek verworven in de Haagse politiek. Namens de VVD maakt Daan zich sinds de verkiezingen hard voor inclusiviteit en participatie van mensen met een beperking. Daan de Kort is naast die rol een commitment aangegaan als ambassadeur van het Oogfonds: ‘Een mooie stichting waarin ik optimisme en wilskracht herken.’

Lees meer

Onze ogen

Oogklachten

Het oog is erg gevoelig. Oogklachten komen dan ook vaak voor. Sommige zijn onschuldig; andere kunnen een belangrijk signaal zijn dat er iets ernstig mis is.
Lees meer
Lees meer over Oogklachten

Oogziektes

Een oogziekte kan iedereen treffen. Zo snel mogelijk behandelen is cruciaal om zoveel mogelijk zicht te behouden. Daarom geeft het Oogfonds informatie over de meeste voorkomende oogziekten en oogklachten.
Lees meer
Lees meer over Oogziektes

Anatomie

Het oog is een complex en kwetsbaar lichaamsdeel en staat in verbinding met de hersenen. Ontdek hier alles over de anatomie van het oog.
Lees meer
Lees meer over Anatomie

Zo helpt het Oogfonds

Het aantal mensen met een oogprobleem stijgt. De oplossing ligt in voorlichting, preventie en meer oogonderzoek. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk oogonderzoek naar het voorkomen en behandelen van oogproblemen. En steunt patiëntenverenigingen in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking.

Veerkracht van Retinale Ganglioncellen versterken bij Glaucoom

De dood van steeds meer oogzenuwcellen veroorzaakt blindheid bij glaucoom. Onderzoekers in Maastricht ontdekten recent dat de zenuwcellen zichzelf herstellen als je dit stervensproces onderbreekt. En nu zoeken ze uit welke (voedings)middelen dit herstel stimuleren, in de hoop celdood de pas af te snijden.

Lees meer
Lees meer over Veerkracht van Retinale Ganglioncellen versterken bij Glaucoom

Platform voor menselijke retina-op-een-chip

Retinitis pigmentosa, maculadegeneratie en meer oogziekten. Er zijn hoopvolle mogelijke middelen en gentherapieën. Maar om die te kunnen testen is een nieuw soort netvlies-op-een-chip nodig. Dr. Jan Wijnholds gaat die ontwikkelen.

Lees meer
Lees meer over Platform voor menselijke retina-op-een-chip

Pupil perimetrie voor jonge kinderen met een gezichtsvelddefect

Drs. Brendan Portengen, promovendus onder de leiding van zowel Prof. Saskia Imhof en Dr. Giorgio Porro van de afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht als van Dr Marnix Naber van het Helmholz Instituut van de Universiteit Utrecht ontwikkelde een VR bril voor gezichtsveldonderzoek. In dit onderzoek gaat deze VR-bril gebruikt worden om een betrouwbaarder gezichtsveld te kunnen meten bij kinderen. Dit is van groot belang voor jonge kinderen met hersenschade.

Lees meer
Lees meer over Pupil perimetrie voor jonge kinderen met een gezichtsvelddefect

Voorspelling van het verloop van leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) kan mild verlopen, maar ook leiden tot blindheid. Wie welk lot treft en welke behandeling nodig heeft, weten we nog niet. De onderzoeksgroep onder leiding van Prof. dr. Caroline Klaver wil dat veranderen. Ze ontwikkelen hiervoor een geavanceerd voorspellend model met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) om het verloop van LMD te voorspellen op basis van verschillende factoren, waaronder medische beelden, klinische gegevens, genetica en levensstijl.

Lees meer
Lees meer over Voorspelling van het verloop van leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Op weg naar een RNA-therapie voor Fuchs dystrofie

Bij Fuchs dystrofie vertroebelt je hoornvlies. Meestal door een DNA-fout. Er bestaat een techniek waarmee je zo’n fout buiten spel zet, door hem af te plakken met een soort ‘pleister’. De vraag is: kan dit ook in het hoornvlies? Radboudumc, MERLN Instituut en University Eye Clinic Maastricht zoeken dit uit.

Lees meer
Lees meer over Op weg naar een RNA-therapie voor Fuchs dystrofie

Oplossing voor kapotte recycling in kegeltjes

Als de recycling van afvalstoffen in je netvlies ontregelt raakt, sterven steeds meer netvliescellen en kun je blind worden. Dit gebeurt bij verschillende erfelijke netvliesziekten (retinadegeneratie). Onderzoekers van het Radboudumc zoeken uit hoe je die recycling kunt repareren.

Lees meer
Lees meer over Oplossing voor kapotte recycling in kegeltjes

RPGR-gen bij retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa (RP) is de meest voorkomende erfelijke netvliesaandoening en treft ongeveer 1 op de 3500 individuen. RP is een progressieve ziekte die meestal leidt tot blindheid met het ouder worden. Als je behalve RP ook sterk bijziend bent, verloopt de ziekte sneller en erger. Prof. dr. Camiel Boon (Amsterdam UMC) wil weten hoe dat komt. Hij ontrafelt hoe netvliescellen afsterven en gaat na of nanotechnologie kan helpen.

Lees meer
Lees meer over RPGR-gen bij retinitis pigmentosa

Moleculaire pleister

Het onderzoeksteam in Nijmegen, onder leiding van prof. dr Rob Collin heeft recent een nieuwe groep genetische fouten ontdekt die leiden tot de ziekte van Stargardt. Het opmerkelijke is dat deze fouten liggen op speciale ‘tussenliggende’ stukjes DNA. Deze ontdekking geeft veel nieuwe mogelijkheden.

Lees meer
Lees meer over Moleculaire pleister

De juiste dosis atropine

Elke dag een druppel atropine in de ogen is in het grootste deel van Azië de standaardbehandeling voor kinderen bij wie de myopie snel toeneemt. In Taiwan druppelt zelfs meer dan de helft van alle bijziende jonge kinderen om de achteruitgang te temperen.

Lees meer
Lees meer over De juiste dosis atropine

Van stamcel naar zenuwcel

Glaucoom op een chip is een feit, officieel heten dit in vitro glaucoommodellen. Er is een kweekapparaat gemaakt, waarin het effect van hoge oogdruk op cellen wordt nagebootst. Met testcellen wordt nu uitgebreid onderzoek gedaan, daarna volgen de testen bij humane cellen.

Lees meer
Lees meer over Van stamcel naar zenuwcel

Bloeddruk & glaucoom

In Nederland zijn er miljoenen mensen met een te hoge of een te lage bloeddruk. Uit eerder onderzoek bleek al een verhoogd risico op glaucoom. Daarom is het belangrijk te weten hoe de bloeddruk werkt en wat de impact is op de ontwikkeling van de oogziekte glaucoom.

Lees meer
Lees meer over Bloeddruk & glaucoom

Glaucoom in de darmen

Door onderzoek weten we steeds meer over glaucoom. Bijvoorbeeld dat voeding en vitamines van invloed zijn op de ontwikkeling van deze oogziekte. Met nieuw onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de darmflora van glaucoom-patiënten verschilt ten opzichte van mensen zonder glaucoom.

Lees meer
Lees meer over Glaucoom in de darmen

Geprinte netvliescellen

Door leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) raken de zenuwcellen in de macula (gele vlek) van het netvlies beschadigd. Het zicht wordt minder; lezen en gezichten herkennen wordt lastiger. Met geprinte netvliescellen worden nieuwe behandelmethoden tegen LMD onderzocht.

Lees meer
Lees meer over Geprinte netvliescellen

LMD in één of twee ogen?

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van natte LMD in het eerste oog, maar nauwelijks invloed heeft op het aandoen van het tweede oog. Leefstijl als niet roken, gezond gewicht en voeding heeft dat wél.

Lees meer
Lees meer over LMD in één of twee ogen?

Glaucoomonderzoek

Glaucoom is een belangrijke oorzaak van blindheid. Wereldwijd lijden naar schatting 65 miljoen mensen aan deze ziekte. In Nederland naar schatting zo’n 162.500 mensen. Glaucoom is eigenlijk een verzamelnaam van ziektes die de zenuwvezels in het oog aantasten.

Lees meer
Lees meer over Glaucoomonderzoek

Myopieonderzoek

Myopieonderzoek is wetenschappelijk oogonderzoek gericht op de oorzaak, risico’s en gevolgen van bijziendheid. Bijziendheid (myopie) is een afwijking van het oog waarbij een bril met min-glazen nodig is om scherp te zien. Zonder bril valt het beeld vóór het netvlies en is het zicht onscherp.

Lees meer
Lees meer over Myopieonderzoek

Maculaonderzoek

Maculadegeneratie is de meest voorkomende aandoening aan de macula (gele vlek), maar er zijn meer oogziektes die de macula beschadigen. Door de hoge concentratie lichtgevoelige cellen zien we scherp. Is de macula beschadigd dan wordt het centrale zicht wazig of verdwijnt het.

Lees meer
Lees meer over Maculaonderzoek

Wanneer de rek eruit is

Pathologische myopie is een vorm van myopie (bijziendheid) waarbij er veranderingen optreden in het oog. Het belangrijkste kenmerk van pathologische myopie is een focale (plaatselijke) uitstulping achter in het oog, een zogenoemd stafyloom.

Lees meer
Lees meer over Wanneer de rek eruit is

Zo te zien

Het zintuig 'zien' stond centraal in de familietentoonstelling Zo te zien. Bezoekers ervaarden hoe bijzonder én kwetsbaar je ogen zijn. Het Oogfonds was inhoudelijk partner van deze unieke tentoonstelling die van 10 juli tot en met 31 oktober 2021 te zien was in het NEMO Science Museum.

Lees meer
Lees meer over Zo te zien

Myopie educatie

Kinderen brengen meer tijd achter schermen door, dat is zorgelijk. Weinig buitenlicht en veel dichtbij kijken kan op de langere termijn ernstige bijziendheid veroorzaken, ofwel hoge myopie. Als we niets doen, is hoge myopie in 2050 de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Nederland.

Lees meer
Lees meer over Myopie educatie

Rapportage Oogzorg

Cijfers over het aantal slechtzienden en blinden in Nederland variëren van 50.000 tot wel 477.000. Maar hoeveel zijn het er nu echt? Duidelijke cijfers zorgen ervoor dat belangrijke beslissingen rondom zorg beter genomen worden en dat oogzorg nadrukkelijker op de agenda wordt gezet.

Lees meer
Lees meer over Rapportage Oogzorg

MIJN geZICHT 

In de tentoonstelling MIJN geZICHT bracht fotograaf Murk Schaafsma een bijzondere fotoserie tot stand. Het geeft antwoord op de meest gestelde vraag: "Wat zie je?” Voor dit project maakte hij portretfoto’s, besprak met de geportretteerden wat zij zien en vervolgens verbeeldde hij hun zicht.

Lees meer
Lees meer over MIJN geZICHT 
Meta-Neeleman Directeur-bestuurder bij het Oogfonds

Het Oogfonds wil dat niemand meer slechtziend zal zijn. Alles wat wij doen draagt bij aan dat doel.

Meta Neeleman Directeur-bestuurder bij het Oogfonds

Dit is wat een persoon ziet met