Oogonderzoek

Een miljoen mensen in Nederland hebben een oogprobleem. Ruim driehonderdduizend mensen zijn blind of slechtziend. En één op de drie kinderen krijgt te maken met bijziendheid. Het aantal mensen dat slecht ziet, neemt alleen maar toe. Het Oogfonds wil dat iedereen kan blijven zien waar je van houdt!

Het Oogfonds kan dankzij donateurs investeren in wetenschappelijk onderzoek. We geven voorlichting en steunen patiëntenverenigingen om mensen met een visuele beperking te helpen zo fijn mogelijk te kunnen leven.

Maculaonderzoek

De macula (gele vlek) is het punt waar we scherp mee zien. Wanneer hier iets mee aan de hand is, wordt het centrale zicht wazig of het verdwijnt helemaal.
Lees verder
Lees meer over Maculaonderzoek

Myopieonderzoek

Myopieonderzoek richt zich op de oorzaak, risico’s en gevolgen van bijziendheid. Bijziendheid (myopie) is een afwijking van het oog waarbij een bril met min-glazen nodig is om scherp te zien.
Lees verder
Lees meer over Myopieonderzoek

Glaucoomonderzoek

Glaucoom is een belangrijke oorzaak van blindheid. Wereldwijd lijden naar schatting 65 miljoen mensen aan deze ziekte. Het is de verzamelnaam van ziektes die de zenuwvezels in het oog aantasten.
Lees verder
Lees meer over Glaucoomonderzoek

Wat is er bereikt?

Onderzoek naar behandeling van oogziekten heeft al mooie resultaten opgeleverd. Het zijn belangrijke ontwikkelingen in de strijd tegen slechtziendheid en blindheid.
Lees verder
Lees meer over Wat is er bereikt?

Wie doen er onderzoek?

Onderzoek begint en eindigt bij de patiënt. Onderzoekers en artsen vormen een belangrijke schakel om zichtverlies tegen te gaan!
Lees verder
Lees meer over Wie doen er onderzoek?

Hoe werkt een onderzoek?

Medisch-wetenschappelijk oogonderzoek vormt de basis van de zoektocht naar meer kennis over oogziektes, betere behandelingen en het behoud van zicht.
Lees verder
Lees meer over Hoe werkt een onderzoek?

Financiering aanvragen?

Professionals kunnen aankloppen bij het Oogfonds voor financiering van medisch wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes.
Lees verder
Lees meer over Financiering aanvragen?

Gefinancierd door het Oogfonds:

Onderzoek RPGR-gen bij retinitis pigmentosa Lopend

‘Cruciale bouwsteen’

Helaas is er nog geen effectieve behandeling tegen retinitis pigmentosa. Beschadigingen aan het netvlies kunnen we niet repareren. Zeker als de macula, het centrale gedeelte waar we scherp mee zien, is aangetast. Dan gaat het zicht snel en blijvend achteruit. Daar moet verandering in komen!

Lees meer
Lees meer over ‘Cruciale bouwsteen’
Onderzoek Ziekte van Stargardt Lopend

Moleculaire pleister

Het onderzoeksteam in Nijmegen, onder leiding van prof. dr Rob Collin heeft recent een nieuwe groep genetische fouten ontdekt die leiden tot de ziekte van Stargardt. Het opmerkelijke is dat deze fouten liggen op speciale ‘tussenliggende’ stukjes DNA. Deze ontdekking geeft veel nieuwe mogelijkheden.

Lees meer
Lees meer over Moleculaire pleister
Onderzoek Myopie Lopend

De juiste dosis atropine

Elke dag een druppel atropine in de ogen is in het grootste deel van Azië de standaardbehandeling voor kinderen bij wie de myopie snel toeneemt. In Taiwan druppelt zelfs meer dan de helft van alle bijziende jonge kinderen om de achteruitgang te temperen.

Lees meer
Lees meer over De juiste dosis atropine
Onderzoek Glaucoom Lopend

Van stamcel naar zenuwcel

Glaucoom op een chip is een feit, officieel heten dit in vitro glaucoommodellen. Er is een kweekapparaat gemaakt, waarin het effect van hoge oogdruk op cellen wordt nagebootst. Met testcellen wordt nu uitgebreid onderzoek gedaan, daarna volgen de testen bij humane cellen.

Lees meer
Lees meer over Van stamcel naar zenuwcel
Onderzoek Glaucoom Lopend

Bloeddruk & glaucoom

In Nederland zijn er miljoenen mensen met een te hoge of een te lage bloeddruk. Uit eerder onderzoek bleek al een verhoogd risico op glaucoom. Daarom is het belangrijk te weten hoe de bloeddruk werkt en wat de impact is op de ontwikkeling van de oogziekte glaucoom.

Lees meer
Lees meer over Bloeddruk & glaucoom
Onderzoek Glaucoom Lopend

Glaucoom in de darmen

Door onderzoek weten we steeds meer over glaucoom. Bijvoorbeeld dat voeding en vitamines van invloed zijn op de ontwikkeling van deze oogziekte. Met nieuw onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de darmflora van glaucoom-patiënten verschilt ten opzichte van mensen zonder glaucoom.

Lees meer
Lees meer over Glaucoom in de darmen

Dit is wat een persoon ziet met