Maculafonds

Terug

Op de foto het bestuur van het voormalige Maculafonds en het bestuur en de raad van toezicht van het Oogfonds, na de ondertekening van de fusiepapieren in maart 2019. Het Oogfonds en het MaculaFonds zijn in 2019 samengegaan. Door deze samenwerking is een grote groep donateurs ontstaan die we vanuit één organisatie benaderen. Veelbelovend wetenschappelijk onderzoek blijft momenteel liggen door geldgebrek. Daarin is nog veel mogelijk. Door de fusie kunnen we efficiënter fondsen werven voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. In mei 2019 ondertekende Oogfonds directeur Edith Mulder de fusie-akte, samen met Marien Verdult van het MaculaFonds, onder toeziend oog van de notaris. Een mooie ontwikkeling, want samen zijn we wijzer en sterker!

Jaarverslag Maculafonds 2018

Jaarverslag Maculafonds 2017

Jaarverslag Maculafonds 2016

Jaarverslag Maculafonds 2015

Jaarverslag Maculafonds 2014

Jaarverslag Maculafonds 2013

Jaarverslag Maculafonds 2012

Verleende subsidies door het Maculafonds.