Vrouw bekijkt wenskaart met loepje

Wazig zien

Terug

Wazig zien komt veel voor. Bij wazig zien is het zicht doffer en zijn de contrasten vager. Het kan geleidelijk of plotseling ontstaan en tijdelijk of blijvend zijn. Dit ligt aan de oorzaak van het wazig zien. Wazig zien kan aan beide ogen tegelijk voorkomen, maar wazig zien met één oog is ook mogelijk.

Oorzaken van wazig zien

Er zijn veel verschillende oorzaken voor wazig zien. We noemen hier een paar belangrijke.

De meest voorkomende oorzaken van wazig zien, zijn verziendheid en bijziendheid. Het wazig zien ontstaat dan geleidelijk. Bij verziendheid is het zicht op afstand goed, maar dichtbij niet. Het wazig zien op korte afstand kan gecorrigeerd worden met een plus-bril of plus-contactlenzen. Bij bijziendheid is het zicht dichtbij goed, maar op afstand wazig. Een min-bril of min-contactlenzen kan het zien op afstand verbeteren. Bij onbehandelde verziendheid en bijziendheid kunnen ook klachten als hoofdpijn en duizeligheid optreden. Dit kan ook gebeuren als brillen of contactlenzen niet de juiste sterkte hebben.

Een andere belangrijke oorzaak van wazig zien is staar (cataract). Bij staar vertroebelt de ooglens. Hierdoor kan het licht het netvlies niet meer goed bereiken en wordt het zicht wazig. Staar ontstaat meestal na het vijfenvijftigste levensjaar en komt veel voor. Het kan aan één oog ontstaan maar ook aan beide. De enige behandeling is een operatie, waarbij de troebele lens wordt vervangen door een heldere kunstlens.

Plotseling wazig zien kan ontstaan door een netvliesloslating, een bloeding in het glasvocht of een afsluiting van een oogader of een oogslagader. Bij bijvoorbeeld een inwendige oogontsteking (uveïtis) ontstaat het wazig zien langzamer. Dit gaat dan samen met allerlei andere klachten als pijn, roodheid en lichtgevoeligheid.

Wazig zien door stress

Wazig zien kan ook veroorzaakt worden door stress. Als gevolg van stress spannen de spieren aan, ook die in de ogen, waardoor de gezichtsscherpte afneemt. Het wazig zien door stress is een tijdelijke klacht. Zodra de stress minder wordt, wordt het zicht weer helderder. 

Vermoeidheid als oorzaak van wazig zien, komt eigenlijk doordat de ogen vermoeid zijn. Dit noemen we ook wel visuele vermoeidheid. Visuele vermoeidheid kan ontstaan door lang naar een beeldscherm te kijken of langdurig te lezen. Het kan ook veroorzaakt worden door bij- of verziendheid of een droge omgeving. Ook deze vorm van wazig zien kan relatief makkelijk opgelost worden. Door de ogen rust te gunnen, de luchtvochtigheid in de omgeving aan te passen of een bril/contactlenzen met de juiste sterkte aan te meten, verbetert het zicht.

Wazig zien met één oog

Wazig zien met één oog komt meestal door een probleem met de bloedvaten. Het gaat dan vaak om een tijdelijke achteruitgang van het zicht. Wazig zien met 1 oog kan komen door een bloedpropje (embolie) dat een bloedvat in het oog afsluit. Een andere bekende oorzaak is een vernauwing van de halsslagader. In beide gevallen krijgt het netvlies te weinig zuurstof, waardoor problemen met het zicht ontstaan. Ook kan tijdelijk wazig zien met één oog veroorzaakt worden door het krampachtig samenknijpen van de ogen (blepharospasme), een slechte kwaliteit traanfilm en glasvochttroebelingen. In het laatste geval ontstaan er problemen als de troebelingen voor de macula terechtkomen; het gebiedje op het netvlies waarmee we scherp zien.

Wazig zien en diabetes

Een van de meest voorkomende complicaties bij diabetes (suikerziekte) is beschadiging van het netvlies. Dit heet retinopathie, of ook wel diabetische retinopathie. Mensen met diabetes hebben te veel suiker in hun bloed. Dit beschadigt de bloedvaten in het lichaam, waaronder de kleine bloedvaatjes in het netvlies. Hierdoor treedt een beschadiging van het netvlies op.  Bij de meeste mensen met diabetes ontstaat vroeg of laat diabetische retinopathie. Een belangrijk symptoom van diabetische retinopathie is wazig zien. Om de schade zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat diabetische retinopathie vroeg wordt ontdekt. Mensen met diabetes moeten daarom regelmatig naar de oogarts om het netvlies te laten controleren.